Onderzoek
HUMANVPRO

Zedenrecherche ondanks miljoenen nauwelijks opgeschaald

foto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Zedenrecherche ondanks miljoenen nauwelijks opgeschaald

Iemand die bij de politie aangifte doet van aanranding of verkrachting moet maandenlang en soms meer dan een jaar wachten voordat de politie de zaak doorstuurt naar het Openbaar Ministerie. Al jarenlang lopen honderden zedenzaken ernstige vertraging op vanwege capaciteitsgebrek bij de zedenpolitie. In 2019 werd daarom structureel 15 miljoen geïnvesteerd in zedenteams om de achterstanden weg te werken. Daarvan was 7 miljoen specifiek bedoeld om 60 fte nieuwe zedenrechercheurs te werven. Uit onderzoek van Argos blijkt echter dat de inzetbaarheid bij de zedenteams sinds 2019 nauwelijks is toegenomen. Ook zijn er grote regionale verschillen in de wachttijden van zedenaangiftes.

Luister naar het fragment: Nog steeds grote tekorten bij zedenpolitie

'40,5 fte extra zedenrechercheurs aangesteld'

Ondanks deze extra investeringen neemt het aantal zedenzaken die de politie en het Openbaar Ministerie binnen de afgesproken tijd afhandelen niet toe, maar juist af. In mei 2022 informeert de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz de Kamer van de voortgang van deze structurele investeringen. In deze voortgangsrapportage staat dat april 2022, inmiddels 44,5 van de 60 fte zedenrechercheurs zijn geworven. Daarvan zijn 40,5 fte dan ook al aangesteld.

Kortom: de motie Klaver cs ligt op koers uitgevoerd, is de strekking. Verder staat omschreven dat naar verwachting eind 2023 de uitbreiding van de capaciteit bij de zedenteams is afgerond. Daarmee zou ook recht worden gedaan aan de motie Van der Werf, die het kabinet opdraagt om de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche voor het einde van de kabinetsperiode op te lossen.

Quote

Ons vermoeden is dat de Klavergelden vooral zijn ingezet om deze golf van pensioenen te compenseren.

Jan Struijs, vakbondsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond

Extra recherchekracht alleen op papier

Echter dit rooskleurige beeld van de opschaling van de capaciteit is alleen een papieren werkelijkheid. Volgens de cijfers van de bezetting die Argos via een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur opvroeg bij de politie, blijkt dat de zedenteams in praktijk slechts minimaal zijn opgeschaald.

Sinds 2019 is de formatie van de zedenteams gestegen met 33,4 fte. Dit is de bezetting volgens de begroting op papier. Omdat deze ook openstaande vacatures bevat, geeft dit geen goed zicht op de werkelijke bezetting. De zogeheten ‘feitelijke fte’ is sinds 2019 gestegen met 25,3 fte. Maar daaronder vallen ook vrijwilligers of rechercheurs die tijdelijk zijn ingevlogen van andere afdelingen.

Zowel de formatie als de ‘feitelijke fte’ zijn dus geen goede maatstaf voor het aantal zedenrechercheurs dat extra beschikbaar is sinds de motie Klaver van 2019. De inzetbare fte is dat wel. Dat is het aantal uren dat zedenrechercheurs daadwerkelijk in te roosteren zijn, minus ziekte, opleiding en verlof. En sinds 2019 is het aantal daadwerkelijk inzetbare fte’s van zedenteams gestegen met slechts 8,5 fte. Dat is een stijging van minder dan 2 procent ten opzichte van een totale inzetbaarheid van 439,6 in 2019. Tegenover de 7 miljoen die beschikbaar was voor extra zedenrechercheurs, komt dit neer op en structurele investering van bijna een miljoen per extra inzetbare zedenrechercheur.

Uitstroom van zedenrechercheurs

Jan Struijs, vakbondsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond, herkent het beeld van de achterblijvende capaciteitsstijging: "Wij krijgen al langer signalen van zedenrechercheurs hierover. Zij zien in de praktijk niet wat er is gebeurd met de gelden uit de motie Klaver. Velen van hen zeggen in ieder geval niet veel meer extra directe collega’s te hebben."

Als verklaring voor de uitblijvende extra inzetbaarheid tegen de 40,5 fte aangestelde zedenrechercheurs, kijkt Struijs vooral naar de uitstroom van zedenrechercheurs die met pensioen gaan. "Wij waarschuwen als vakbond al jaren voor deze naderende uitstroom. Ons vermoeden is dat de Klavergelden vooral zijn ingezet om deze golf van pensioenen te compenseren, in plaats van de teams daadwerkelijk op te schalen."

Gerelateerde podcast

Argos

Argos

Argos over inzetbaarheid van de zedenrecherche

Lees hier het volledige artikel van Argos, inclusief een duik in de regionale verschillen en een reactie van de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Argos is het onderzoeksjournalistieke programma van de HUMAN en VPRO. Je hoort Argos op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur op NPO Radio1. Terugluisteren kan via je favoriete podcastapp, of via de website van Argos. Volg Argos ook via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Ster advertentie
Ster advertentie