Binnenland
NOS

Meer geweld tijdens jaarwisseling dan agenten hebben gemeld

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Meer geweld tijdens jaarwisseling dan agenten hebben gemeld

Het geweld tegen politiemensen was afgelopen jaarwisseling groter dan gedacht, zegt de ondernemingsraad van de politie. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft een peiling gehouden onder agenten, die aangeven dat ze veel kleine incidenten niet hebben gemeld.

Veel meer geweld tegen agenten bij jaarwisseling, veel zaken worden niet gemeld

De politie registreerde zelf 59 verschillende incidenten, waarbij in totaal 82 politiemensen slachtoffer werden van fysiek geweld of scheldpartijen.

De Centrale Ondernemingsraad ondervroeg ruim 3400 agenten en komt tot een veel hoger cijfer: in totaal zouden zeker 326 agenten de afgelopen jaarwisseling te maken hebben gehad met geweld. De meeste agenten zeggen te zijn bedreigd of beledigd. Bijna 120 politiemensen geven aan dat ze te maken kregen met fysiek geweld.

Dat dit getal beduidend hoger is dan de officiële cijfers, komt volgens COR-voorzitter Rob den Besten omdat agenten lang niet alles doorgeven. "Er zijn kennelijk collega's die zelfs fysiek geweld niet melden. Dat is natuurlijk een slechte zaak."

Afgestompt

Bijna driekwart van de ondervraagde agenten geeft aan dat ze voorvallen tijdens de jaarwisseling niet hebben opgegeven, omdat ze die niet erg genoeg vonden of beschouwen als een risico van het vak. "Het kan niet zo zijn dat we zo afgestompt zijn geraakt dat we een duw of een scheldpartij erbij vinden horen", meent Den Besten.

Ook haken agenten af omdat ze melden omslachtig en tijdrovend vinden. "Je moet een incident formeel melden bij je leidinggevende, aangifte doen en een verslag opmaken. Voor je het weet ben je een paar uur bezig", zegt Den Besten. Hij pleit voor een app, waarmee politiemensen geweld meteen intern kunnen melden.

Lage straffen

Volgens de peiling hebben ook niet alle agenten vertrouwen in de afhandeling. Zij spreken van "belachelijk lage straffen" voor geweldplegers.

"Daarom ben ik ook heel blij met het plan van staatssecretaris Dekker om zwaarder te straffen", zegt de voorzitter van de ondernemingsraad. Afgelopen week zei Dekker dat mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners, altijd een gevangenisstraf moeten krijgen.

Herbezinning

Volgens korpschef Erik Akerboom laten de uitkomsten van het onderzoek van de ondernemingsraad zien "dat er nog werk aan de winkel is". Hij wil samen met de COR kijken hoe agenten geweld sneller en makkelijker kunnen melden.

"Daarnaast moeten er effectievere straffen komen", vindt Akerboom. Hij wijst er nogmaals op dat een "fundamentele herbezinning" van de jaarwisseling nodig is. "Te veel van mijn mensen hebben tijdens deze nacht te maken met agressie en geweld."

Deze week praten hulpverleners met burgemeesters, ministeries, verzekeraars en andere partijen over het geweld tijdens de jaarwisseling. Dit voorjaar moet duidelijk worden of dat leidt tot extra maatregelen.

Ster advertentie
Ster advertentie