Binnenland

'Positie van mensen met een beperking afgelopen jaren verslechterd'

NOS
foto: Rick Brink, 'minister van gehandicaptenzaken, opent invalidenhotel op de Zwarte Cross (ANP)foto: Rick Brink, 'minister van gehandicaptenzaken, opent invalidenhotel op de Zwarte Cross (ANP)
  1. Nieuwschevron right
  2. 'Positie van mensen met een beperking afgelopen jaren verslechterd'

De positie van mensen met een beperking is niet beter geworden sinds Nederland zich verbond aan het VN-verdrag Handicap. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag in een schaduwrapportage. Het is de afgelopen drie jaar juist moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een beperking en ook hebben meer van hen te maken met armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere schoolsysteem.

In de Alliantie zijn vijf belangenbehartigers verbonden voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking. De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. De bevindingen worden aangeboden aan het VN-mensenrechtencomité in Genève.

Twee miljoen mensen

Het VN-verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel ervan is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Er moet gestreefd worden naar zoveel mogelijke zelfstandigheid van mensen met een handicap. Daarnaast moet geprobeerd worden om de drempel zo laag mogelijk te maken om ze mee te laten doen in de samenleving. In ons land zijn zo'n 2 miljoen mensen met een beperking.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

De Alliantie VN-verdrag vindt dat er veel te vrijblijvend met de afspraken wordt omgegaan en wijt de verslechtering aan de decentralisatie van zorg. Zonder duidelijke afspraken zijn de verplichtingen uit het verdrag bij gemeenten komen te liggen. Mensen met een beperking krijgen in veel gevallen moeizaam toegang tot zorg, ondersteuning en de overheid legt geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden.

Sinds het VN-verdrag zijn er twee wetten aangenomen. Een moet de gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte garanderen. Ook is de Kieswet gewijzigd. Sinds 1 januari van dit jaar moeten stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.

Ster advertentie
Ster advertentie