Opinie & Commentaar

Experts voorstander voorstel 150 euro eigen risico

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Experts voorstander voorstel 150 euro eigen risico

[KRO-NCRV] De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen stelt voor om eenvoudige medische ingrepen in het ziekenhuis door middel van een vast eigen risico te laten betalen. Zo'n ingreep zou dan maximaal 150 euro kosten. Zorg-deskundigen vinden het een goed plan, SP is tegen. Hun argumenten op een rij.

Transparant en eenduidig

“Rekeningen van ziekenhuizen zijn vaak heel ondoorzichtig. Het voelt voor mensen als iets wat ze niet kunnen controleren. Het voelt een beetje oneerlijk”, zegt zorg-econoom Marcel Canoy vanmorgen in Stand.nl op NPO Radio 1. Daarom zou hij willen dat er voor kleine behandelingen een transparante, eenduidige prijs op gesteld wordt. “Een prijs die niet gerelateerd is aan de hoogte van de daadwerkelijke rekening, want wat zorg in een ziekenhuis kost is niet iets waar de patiënt mee te maken heeft. Dat zijn gewoon afspraken tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis. Wat kan het mij verder schelen wat een operatie precies kost?”

‘Huidig stelsel niet uit te leggen’

Kortom, het door NVZ voorgestelde systeem zou simpeler, eerlijker en beter betaalbaar zijn. Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW, is ook voorstander. “Het huidige stelsel is niet uit te leggen”, reageert hij. “Wat ons betreft mag dat eigen risico sowieso omlaag. Of schaf het helemaal af. Dan gaat de premie wel enigszins omhoog, maar uit het oogpunt van solidariteit is dat het overwegen waard.” Volgens zorgeconoom Canoy zou die premie niet eens zo gek veel omhoog gaan. “Hoogstens een paar euro, dat is voor niemand een groot probleem.”

Boete op ziek zijn

Zo zou SP-kamerlid Lilian Marijnissen het dan ook het liefst zien. In Stand.nl zegt zij: “In feite is dat eigen risico nu een boete voor ziek zijn, het heeft niets met solidariteit te maken. Chronisch zieken zijn nu standaard hun eigen risico kwijt.” De extra kosten die het afschaffen van het eigen risico met zich meebrengt wil Marijnissen opbrengen door onder meer de topinkomens in de zorg in te perken en de bureaucratie te verkleinen. Canoy vindt dat geen goed idee. “Dat eeuwige frame van die boete op ziek zijn; alsof de prijs van brood een boete is op honger. Er zijn ontzettend veel dingen waar we als mensen voor betalen, maar als het om gezondheidszorg gaat is dat plotseling een schande. Ik snap dat niet.”

Formatie

De NVZ hoopt in ieder geval dat het voorstel wordt meegenomen aan de formatietafel. Of dat nu nog gebeurt valt nog te bezien.

Luister hier Stand.nl :

Stand.nl: 'Het bestaande zorgsysteem is niet het meest handig'

Wat behelst het voorstel 'eenvoudiger eigen risico'

Eenvoudige behandelingen in het ziekenhuis moeten patiënten maximaal 150 euro van het eigen risico gaan kosten. Dat plan legt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op de formatietafel. NVZ-voorzitter Van Rooy lanceert het idee in een open brief in het Nederlands Dagblad. Ze wil ermee de wind uit de zeilen nemen van mensen die het eigen risico willen afschaffen. Dat eigen risico is namelijk "een te belangrijke pijler onder de solidariteit van ons zorgstelsel om op een Haagse achternamiddag bij het grofvuil te worden gezet", schrijft ze.

Het plan van Van Rooy gaat over simpele ziekenhuisbehandelingen, zoals een bezoek aan de polikliniek, bloedonderzoek of een röntgenonderzoek. Patiënten moeten daarvoor volgens de NVZ 150 euro aan eigen risico gaan meebetalen, ook al liggen de werkelijke kosten hoger.

Nu worden die hogere kosten nog volledig op het eigen risico van 385 euro verhaald, waardoor mensen soms een flinke rekening krijgen. Bovendien komt die rekening vaak pas na geruime tijd. Een vereenvoudiging van het systeem biedt duidelijkheid voor de patiënt en voorkomt bovendien een onverwachte financiële tegenvaller, lichtte Van Rooy toe in het NOS Radio 1 Journaal. De patiënt weet na een eenvoudige ziekenhuisbehandeling dan direct waar hij aan toe is en hoeveel hij zelf moet betalen, aldus Van Rooy. Voor behandelingen die goedkoper zijn dan 150 euro wordt een lager bedrag aan eigen risico gerekend, en voor niet-eenvoudige behandelingen wordt wél een bedrag tussen de 150 en 385 euro aangesproken. De NVZ heeft het plan besproken met de zorgverzekeraars. Geschat wordt dat het de verzekeraars zo'n 15 miljoen euro zal kosten. Van Rooy noemt dat "een overzichtelijk bedrag, vooral als je bedenkt dat je ongeveer 40 procent van de ziekenhuisbezoeken afdekt". In haar brief spreekt Van Rooy de politiek aan. "Verschillende politieke partijen willen dat het eigen risico omlaaggaat of zelfs wordt afgeschaft", schrijft ze. "De reflex om het dan maar te gaan verlagen, is het kind met het badwater weggooien."

Ster advertentie
Ster advertentie