Opinie & Commentaar

Niet teveel geestdrift, Thierry!

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Niet teveel geestdrift, Thierry!

[EO] Ik vind Forum voor Democratie een aanwinst in ons parlement. De establishment partijen hebben immers veel te laat problemen als de politieke islam of de euro op de agenda gezet. Het is dus winst als een partij als Forum, die veel constructiever opereert dan de PVV, de andere partijen scherp houdt.

Nieuwe partijen dienen echter niet de fout te maken om propaganda van partijen in het buitenland klakkeloos over te nemen. Indien zij dat doen wordt het wel heel makkelijk voor andere partijen om de nieuwkomers irrelevant te maken. Dat kan niet de bedoeling zijn zou men denken.

Forum heeft in haar korte bestaan al twee fouten gemaakt die duur worden betaald. In de eerste plaats deed zich het ongemakkelijke feit voor dat Baudets kritiek op het associatieakkoord met de Oekraïne geheel overeenkwam met de Russische propaganda. Dat is niet handig. Ik geloof er geen bal van dat Baudet en de zijnen daar geld voor hebben ontvangen, maar het feit blijft dat de Russische interpretatie van de Oekraïense situatie door Forum kritiekloos werd overgenomen. In tegenstelling tot wat de Russische autoriteiten (en Baudet) beweerden leidde dit associatieakkoord niet automatisch tot EU lidmaatschap. Het was gewoon een leugen en die blijft de partij achtervolgen. In de politiek komt vertrouwen te voet maar gaat te paard.

In het Brexit-dossier maakt Baudet weer dezelfde fout. Brexit-aanhangers binnen de Conservatieve Partij schreeuwen van de daken dat de gestegen economische groei in het Verenigd Koninkrijk bewijst dat uittreding een goede zaak is. Baudet neemt die slogan eenvoudigweg over maar het is totale onzin. Om te beginnen zijn de duurzame effecten van Brexit pas te verwachten over twee jaar. In de tweede plaats is het zo dat de Britse regering de overheidsuitgaven heeft opgevoerd tot groot verdriet van de vorige minister van Financiën, Osborne. Daarenboven is de waarde van het pond gedaald. Er zijn dus alternatieve verklaringen die de economische groei veel beter verklaren.

Daar komt nog bij dat het volstrekt wereldvreemd is te beweren dat het Verenigd Koninkrijk zonder EU-lidmaatschap dezelfde toegang houdt tot de gemeenschappelijke markt als met. Baudet beweert dat ons land met vrijhandelsverdragen met de rest van de wereld de problemen die een 'Nexit' oplevert kan oplossen. Zo’n stelling is echt onzin. Het grootste deel van de Nederlandse export gaat naar de Europese gemeenschappelijke markt en daar wordt veel verdiend. Indien ons land eruit stapt zal onze EU export dalen. Bovendien is het nog de vraag of niet Europese handelspartners bereid zijn om met een klein land als Nederland vrijhandelsverdragen te sluiten. China en India luisteren pas echt als een vertegenwoordiger van een handelsblok van 500 miljoen consumenten komt onderhandelen. En zo is er nog veel meer ongemak dat een Nexit impliceert.

Forum zou er goed aan doen om zich te richten op de grote vragen van deze tijd die de meeste bestaande partijen hebben veronachtzaamd. Bedenk alternatieven voor de huidige organisatie en omvang van de eurozone die meer aansluiten bij een Europa dat zijn kracht in de eerste plaats zoekt in verscheidenheid.

Bedenk rechtstatelijke oplossingen waarmee de politieke islam op een effectieve manier in toom kan worden gehouden. Nu salafisten menig moskee hebben overgenomen zal een weerbare democratie die zichzelf serieus neemt toch echt in actie moeten komen. Haatpredikers die de democratie omver willen werpen dienen uitgezet te worden. Een nationale imamopleiding kan een alternatief bieden voor salafistische imams uit het buitenland. Buitenlandse financiering van moskeeën dient echt aan banden te worden gelegd.

Met enige juridische spitsvondigheid kunnen voor deze problemen oplossingen worden gevonden die niet op gespannen voet staan met de rechtsstaat. Hiddema en Baudet: zet hem op en hou op met napraten van Russische en Britse ideologen.

Arend Jan Boekestijn is commentator bij Dit is de Dag

Ster advertentie
Ster advertentie