Binnenland
BNNVARA

De zorgpremies voor 2023 zijn bekend en hier moet je op letten

foto: Unsplashfoto: Unsplash
  1. Nieuwschevron right
  2. De zorgpremies voor 2023 zijn bekend en hier moet je op letten

De zorgpremies voor 2023 zijn bekend en die zijn flink duurder geworden. Zo betaal je gemiddeld tien euro per maand meer dan een jaar geleden. Door deze prijsstijging zullen mogelijk meer mensen voor het einde van het jaar overstappen en in veel gevallen op zoek gaan naar de goedkoopste polis. Maar daar kleven ook nadelen aan, die niet meteen helder zijn als je de polis afsluit. In De Nieuws BV vertellen Babs van der Staak (Consumentenbond) en Frederique van Zomeren (Ombudsman Zorgverzekeringen) waar rekening mee gehouden dient te worden bij het afsluiten van de zogenaamde budgetpolis.

Van der Staak vertelt dat er een verschil van vierendertig euro tussen de goedkoopste en de duurste zorgverzekering van 2023 is. Vorig jaar was het verschil vierenveertig euro. Dat het verschil kleiner is geworden, komt volgens Van der Staak dat omdat veel goedkopere polissen in prijs zijn gestegen.

Combinatiepolis

Wettelijk is vastgesteld dat de dekking van de basisverzekering voor iedereen gelijk is, dit betekent dat je overal van dezelfde zorg geniet. Maar hoe die zorg wordt vergoed, verschilt. Van der Staak legt uit dat er twee soorten polissen zijn: de restitutie- en naturapolis. Bijna alle zorg in elk ziekenhuis wordt vergoed als er een restitutiepolis wordt afgesloten. Bij een naturapolis is dat anders, daarmee kan een patiënt naar zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft. Valt de zorgverlener buiten de polis, dan moet de patiënt zelf de rekening betalen.

"Dan heb je ook nog de combinatie polissen, waarvan een deel van de zorg wordt vergoed, en een ander deel door een verlener waarmee de verzekeraar een contract heeft", aldus Van der Staak. Volgens haar is het opletten dit jaar, want veel restitutiepolissen zijn veranderd in combinatiepolissen. "De verzekeraar moet het melden als de inhoud van de polis aangepast wordt, maar ook de afnemer moet zelf goed opletten", aldus Van der Staak.

Budgetpolis

Een budgetpolis is een uitgeklede naturapolis, zegt Van der Staak. Bij dit soort polissen betekent dat niet alle ziekenhuizen gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar. "Een ziekenhuis dat niet een contract heeft met jouw verzekeraar, moet je zelf betalen". Van Zomeren vult aan: "Een van de grote missers bij budgetpolissen is dat mensen denken een goedkope verzekering af te sluiten, maar op het moment dat ze zorg nodig hebben achterwege laten te checken bij de verzekeraar of er wel een contract is met ziekenhuis waar ze behandeld zullen worden." Hierdoor komt het voor dat mensen achteraf geconfronteerd worden met de kosten van een behandeling.

Rol zorgaanbieder

Nu ligt deze verantwoordelijkheid grotendeels bij de patiënt. Maar Van Zomeren zou graag willen zien dat zorgverleners en zorgverzekeraars hierin ook meer een informerende rol op zich nemen. "De verzekeraar moet duidelijk maken met welke ziekenhuizen ze contracten hebben en welke zorgverleners vergoed worden." Van der Staak vult aan: "Het moet helder zijn voor de consumenten. Maar kijk ook goed naar wat je zelf afsluit. Kies niet klakkeloos voor de goedkoopste, maar naar welke zorg je verwacht nodig te hebben en welke ziekenhuizen aangesloten zijn bij de verzekeraar."

Meer van De Nieuws BV?

Volg ons op Instagram, en Facebook.

Ster advertentie
Ster advertentie