Binnenland
AVROTROS

Ondanks kinderpardon dreigt uitzetting tientallen kinderen: 'Leg kinderrechten vast in wet'

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Ondanks kinderpardon dreigt uitzetting tientallen kinderen: 'Leg kinderrechten vast in wet'

Ondanks het verruimde kinderpardon uit 2019 dreigen nu alsnog tientallen kinderen te worden uitgezet, meldt dagblad Trouw. Het kabinet zou voortaan coulant zijn, maar toch heeft de rechter onlangs een aantal keer hun afwijzing gegrond verklaard. In Blok&Toine 5 vragen hierover, beantwoord door Martin Vegter, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children.

Ondanks kinderpardon dreigt uitzetting voor tientallen kinderen


1. Tientallen gezinnen lopen gevaar om te worden uitgezet. Op welke gronden gebeurt dat?

"Op verschillende gronden. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen waarbij de ouders geen asielaanvraag hebben gedaan, maar een andere aanvraag (gezinshereniging of een vergunning op humanitaire gronden). En dan worden die kinderen afgewezen, ondanks dat ze al lang in Nederland wonen."

2. De huidige praktijk lijkt dus in tegenspraak met een verruiming van het kinderpardon uit 2019, waarmee deze problematiek afgelopen moest zijn. Wat is daar precies afgesproken?

"Die verruiming hield in dat het meewerkcriterium (meewerken aan uitzetting was een verplicht criterium om kans te maken op een verblijfsvergunning, red.) en dat is vervangen door het beschikbaarheidscriterium. Een gezin moet beschikbaar zijn geweest voor de Rijksoverheid. Er moet bekend zijn geweest waar ze zijn.

Het is een ingewikkeld juridisch verhaal, maar het komt erop neer dat kinderen gewoon naar een Nederlandse school zijn gegaan, hun hele leven al. Of naar sportverenigingen. Ze waren dus in beeld bij de gemeente. Maar ze voldoen niet aan het formele criterium, en worden dan alsnog afgewezen."

3. Het is niet vastgelegd in een wet, maar het was destijds een 'eenmalige regeling'. Wat voor gevolgen heeft dat?

"Dat is de kern van het probleem. Het gaat om een eenmalige, gesloten regeling. Je kon er een beroep op doen tot februari 2019. Binnen die regeling worden heel veel kinderen afgewezen op discutabele gronden. Daarnaast is het een probleem dat er voor kinderen die nu inmiddels lang in Nederland verblijven. Zij kunnen door de huidige procedures geen vergunning kunnen krijgen."

4. Hoe kunnen we dit Nederlandse beleid met de landen om ons heen vergelijken, hoe streng zijn we?

"Recentelijk is er een zwartboek gepubliceerd door enkele vreemdelingenrechtadvocaten in Nederland. De strekking van dat rapport was dat de menselijke maat ontbreekt in het Nederlandse beleid. Het is hardvochtig. Er worden op zeer formele gronden hele strenge besluiten genomen, vanuit een kennelijke wil om het voor vreemdelingen zo moeilijk mogen te maken.

Wat ons betreft is het beleid ten aanzien van deze kinderen in strijd met het kinderrechtenverdrag. En het belang van het kind ligt dus niet vast in de Nederlandse vreemdelingenwet, en dat is een probleem."

5. Kan er vanuit de formatie in Den Haag een oplossing komen?

"Er is in toenemende mate kritiek op het vreemdelingenbeleid. Wat ons betreft is het vastleggen van het kinderbelang in de Nederlandse wet het belangrijkste. Er is al jaren een wetsvoorstel (ingediend door GroenLinks en de PvdA) daarvoor in voorbereiding. Het is van het grootste belang dat dat inderdaad wordt geregeld, zodat de belangen van kinderen stevig verankerd en goed beschermd worden."

Blok&Toine

Mischa Blok en Toine van Peperstraten zoomen in op wat het nieuws voor jou betekent en zijn daarbij ook geïnteresseerd in jouw ervaringen. Maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Ster advertentie
Ster advertentie