Binnenland
NOS

Overstromingen, verzilting en verzakkingen: de noodzaak van een waterkalender

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Overstromingen, verzilting en verzakkingen: de noodzaak van een waterkalender

Kelders die steeds vaker onderlopen, landbouwgrond die verzilt, en funderingen die verzakken door droogte. Dit zijn slechts enkele van de problemen die op ons afkomen, en de overheid kan deze niet allemaal voorkomen. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft in een uitgebreid advies benadrukt dat deze boodschap duidelijker naar de samenleving moet worden gecommuniceerd. Een belangrijke aanbeveling is de invoering van een 'waterkalender'.

Video niet beschikbaar

"Het is letterlijk een kalender waarin staat aangegeven tot wanneer bepaalde activiteiten op bepaalde plekken mogelijk zijn," legt Luc Boot, projectleider van het onderzoek, uit. "In zo'n kalender heb je een overzicht dat je kan delen met ondernemers en burgers om te laten zien welke risico's er zijn in de toekomst en wat de overheid nog kan doen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: tot 2030 kunnen we alles houden zoals het is. We kunnen tot dan nog zoet water leveren voor de landbouw, daarna wordt dat moeilijk."

Wat is een waterkalender?

Boot geeft een concreet voorbeeld: "Denk aan woonwijken die in beekdalen worden gebouwd; dat kan in de toekomst niet meer. In zo'n kalender kan je dat risico expliciet en inzichtelijk maken. En je kunt daar ook consequenties aan verbinden. Na een bepaald termijn zal de overheid niet meer helpen."

Volgens Boot zijn er veel onzekerheden, maar enkele zaken zijn al duidelijk. "We kunnen bijvoorbeeld niet meer 'boeren' zoals we dat nu doen. In West-Nederland, in laaggelegen gebieden, zal je de teelt moeten aanpassen. Ook in de hoge zandgronden zie je een grote watervraag, maar dat wordt steeds moeilijker om aan te voldoen. Ook kunnen we niet overal meer zomaar bouwen. Je ziet nu al wateroverlast in laaggelegen gebieden. Bijvoorbeeld buitendijks bouwen, dat gaat niet meer."

Waarom is een Waterkalender Nodig?

"Wat wij zien is dat in kleine kring van experts duidelijk is dat niet alles meer bij het oude kan blijven. Maar we vinden het belangrijk dat dit ook in het brede maatschappelijke debat duidelijk wordt. Het is bijvoorbeeld voor ondernemers belangrijk dat ze op tijd weten waar ze aan toe zijn. Dan kunnen ze gaan nadenken over maatregelen," benadrukt Boot.

Boot verwijst naar het waterschap De Dommel in Brabant als inspiratiebron. "Daar is al een berekening gemaakt van wat er nodig is om in 2050 veilig en met voldoende water te leven. Het gaat niet alleen om kijken wat er niet mag, maar juist ook om het geven van perspectief. Er wordt daar met ondernemers gepraat over of ze bijvoorbeeld op andere gewassen kunnen overstappen."

Klimaatadaptatie en de Politiek

Met een nieuw kabinet op komst, is de vraag of er genoeg aandacht is voor klimaatadaptatie in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Boot ziet enkele positieve ontwikkelingen: "Klimaatadaptatie wordt expliciet benoemd in het akkoord, maar het wordt nog weinig concreet gemaakt."

Wateragenda

NPO Radio 1 Laat je stem horen

Kom langs bij onze live-uitzendingen; de toegang is gratis. Voor de locatie in Sittard graag aanmelden. Dat kan via onderstaande knop.

09.30-12.00 uur Zaantheater: Nicolaasstraat 3, Zaandam

12.00-16.00 uur Toon Hermans Theater: Monseigneur Claessensstraat 2, Sittard

Meld je hier aan voor Sittard

18.30-20.30 uur Café De Hip: Brink 21, Deventer

Ster advertentie
Ster advertentie