Binnenland

EU eist hardere maatregelen tegen mestoverschot

foto: Fotograaf: tinyvdmeer, Vroege Vogelsfoto: Fotograaf: tinyvdmeer, Vroege Vogels
  1. Nieuwschevron right
  2. EU eist hardere maatregelen tegen mestoverschot

Het ministerie van Economische Zaken onder leiding van staatssecretaris Martijn van Dam stelde dit jaar een stelsel van fosfaatrechten samen om zo het huidige mestoverschot in Nederland terug te dringen dan wel te beperken. Dit voorstel is door de Europese commissie afgewezen.

De commissie eist snellere en hardere maatregelen om de mest productie te verminderen. Natuur- en milieuorganisaties steunen dit besluit. Zij vinden dat de melkveehouderijsector zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het teveel aan mest heeft namelijk een rampzalige invloed op de Nederlandse natuur. Dit valt te lezen op Nature Today.

Intensivering van de landbouw

Er zijn verschillende negatieve trends te zien met betrekking op de biodiversiteit in agrarische omgevingen. Zo zijn weidevogels zeldzamer geworden, verdwijnen bedreigde planten uit omliggende natuurgebieden en komen koeien steeds minder in de wei. Volgens het centraal planbureau voor de statistiek valt dit te wijten aan de intensivering van de landbouw. Die er mede voor zorgt dat wettelijke normen voor de kwaliteit van lucht, water en bodem worden overschreden.

Maatregelen hoognodig

De schaalvergroting in de landbouw moet stoppen volgens de EU, zij geven de staatssecretaris dan ook een ferme waarschuwing. De EU vindt het voorstel van de staatssecretaris te gering en te laat. De melkveehouderij moet volgens de unie voor 2017 onder de afgesproken grens van fosfaat komen en hier vervolgens ook onder blijven. Om de hoeveelheid fosfaat te verminderen moet de te grote veestapel worden verkleind en wel zo snel mogelijk.

Bron: Natuur & Milieu; Vogelbescherming Nederland; LandschappenNL; De Natuur en Milieufederaties; Natuurmonumenten

Ster advertentie
Ster advertentie