Opinie & Commentaar
EO

Column | Eis meer van nieuwe scholen!

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Column | Eis meer van nieuwe scholen!

Vijftien islamitische basisscholen in Amsterdam zijn in verzet gekomen tegen een islamitische middelbare school, die dankzij een uitspraak van de Raad van State per 1 september de deuren opent.

De basisscholen zullen ouders adviseren hun kinderen niet naar de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) te sturen. Ze zijn van mening dat het bestuur 'totaal geen ervaring of affiniteit met het onderwijs heeft'. Volgens hen zijn de bestuursleden van SIO 'cowboys zonder oog voor het algemeen belang'.

Deze reactie van de vijftien islamitische basisscholen is interessant. De afwijzing van het SIO is gebaseerd op twee argumenten: vermeende incompetentie en geen oog hebben voor het algemeen belang. Dat tweede argument is zo vaag dat het werkelijk alles kan betekenen.

Bedoelt men dat het in strijd is met het algemeen belang indien men een school opricht waar, mede door hun eigen actie, onvoldoende belangstelling voor zal bestaan? Of zijn er ook ideologische bezwaren aangezien in het verleden een bestuurder van SIO in augustus 2014, Haags gemeenteraadslid van de Partij van de Eenheid Abdoe Khoulani, op zijn Facebookpagina schreef: "Leve Isis en inshaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken"?

Zoals zo vaak blijft de ideologische strijd binnen de islam onbenoemd. In de Westerse cultuur ligt de nadruk op de bescherming van de rechten van het individu. Binnen de islam woedt er een discussie over de vraag of religieus recht of de grondwet prevaleert. Elk standpunt dat men in deze discussie inneemt is niet zonder gevaar. Voordat je het weet heb je een fatwah aan je broek.

Het zou vreemd zijn als die ideologische strijd ook niet tot uiting zou komen in het islamitisch onderwijs. En dat is dan ook het geval, zoals bleek bij het Islamitisch College Amsterdam die in 2010 werd gesloten en waar het huidige SIO een voortzetting van is.

Hoe moet een rechtsstaat nu omgaan met een islamitische school waarin de niet rechtstatelijke variant binnen de islam heeft gezegevierd? Op basis van de bestaande regelgeving kunnen we niet veel doen. Islamitische scholen hebben een erkende religie als oprichtingsbasis en als er genoeg belangstelling is ligt er niets meer in de weg om te beginnen. De kwaliteit van het onderwijs kan immers pas achteraf worden beoordeeld door de onderwijsinspectie.

De gemiste kans van Sander Dekker

Geen wonder dat de onderwijsraad al in 2012 adviseerde strengere eisen te stellen aan de bekostiging van nieuwe scholen, bijvoorbeeld dat het onderwijs zichtbaar aansluit bij de uitgangspunten van de rechtsstaat. Staatssecretaris Dekker heeft een wetsvoorstel ingediend waarin eindelijk strengere eisen aan de bekostiging worden gesteld. Helaas is het advies van de Raad van State op dat voorstel niet gepubliceerd. Het is ook betreurenswaardig dat de behandeling van dat wetsvoorstel is opgehouden door de kabinetsformatie.

We hebben dus in ons land aan één kabinetsperiode kennelijk niet genoeg om een dergelijke omissie in onze regelgeving te redresseren. De afdeling rechtspraak van de Raad van State treft geen blaam. Zij heeft alleen maar vastgesteld dat het bestaande juridische kader het SIO het recht geeft om de school te starten.

Waarom heeft Dekker zijn wetsvoorstel niet veel eerder ingediend? Hij wist toch dat er een richtingenstrijd binnen de islam woedt die zich eveneens in het islamitisch onderwijs kan openbaren? Hij wist toch dat alleen inspectie achteraf tekort schiet?

Laat iedereen die in Nederland een school wil beginnen verklaren dat er niet in strijd met rechtstatelijke waarden zal worden onderwezen. Als de Staatssecretaris die wet eerder had ingediend zouden in september een hoop kinderen in Amsterdam leed zijn bespaard.

Arend Jan Boekestijn is commentator bij Dit is de Dag

Ster advertentie
Ster advertentie