Binnenland

Het regeerakkoord: wat we al weten

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Het regeerakkoord: wat we al weten

[NOS] De laatste d's en t's zijn uit het conceptregeerakkoord. De verschillende fracties buigen zich er nu over. Om 13 uur krijgt Tweede Kamer voorzitter Arib het eerste exemplaar overhandigd en een uur later kan iedereen 'm inzien. Wat weten we al van de plannen van het nieuwe kabinet?

Meer geld ontwikkelingssamenwerking

Voor 2018 stond een bedrag gepland van 4 miljard. Dat is 0,5 procent van het bruto nationaal inkomen. De norm van de Verenigde Naties is 0,7 procent. Daar komt nu 400 miljoen euro bij voor 2018. Daarna in 2019 418 miljoen, in 2020 504 miljoen en in 2021 431 miljoen euro.

Belastingstelsel bedrijven op de schop

Het nieuwe kabinet wil door fiscale prikkels bedrijven stimuleren om 'groener' te produceren en schulden af te bouwen. Ook moet Nederland aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven: de belasting die bedrijven betalen over het dividend dat zij uitkeren aan aandeelhouders wordt geschrapt.

Hardere aanpak illegale prostitutie

Pooiers en escortbureaus die werken zonder vergunning, kunnen straks celstraffen verwachten in plaats van boetes, zoals nu het geval is.

(ANP)

Jihadgangers langer vasthouden

Het nieuwe kabinet wil een wet waardoor terugkeerders langer vast kunnen blijven zitten, zodat er meer tijd is om bewijs te verkrijgen.

Geslachtsregistratie zoveel mogelijk beperkt

Het nieuwe kabinet wil dat alle overheden zoveel mogelijk genderneutraal te werk gaan. Gemeenten, provincies en het rijk mogen niet zomaar meer vragen naar iemands geslacht als dat niet nodig is.

Proef met legale wietteelt

Het nieuwe kabinet wil onderzoeken of de criminaliteit door legale wietteelt afneemt. In een aantal gemeenten mag straks wiet worden verkocht die is geteeld door een of meerdere door de overheid aangewezen organisaties.

Aflossen huis wordt minder voordelig

Huiseigenaren met een afgeloste hypotheek moeten toch het eigenwoningforfait betalen. Nu zijn ze vrijgesteld, om huizenbezitters te stimuleren hun hypotheek af te lossen. De afschaffing gebeurt de komende twintig jaar in stappen.

Collegegeld omlaag, leenstelsel blijft

Het collegegeld wordt het eerste jaar verlaagd tot 1000 euro om te voorkomen dat jongeren vanwege te hoge kosten niet aan een studie beginnen. Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan.

(ANP)

Criminelen langer vast

Gedetineerden komen niet meer snel vervroegd op vrije voeten. Het automatisme dat gevangenen na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrijkomen verdwijnt. Eerder vrij moet verdiend worden, en de vervroegde vrijlating wordt beperkt tot 2 jaar.

Gekozen burgemeester

Er komt een grondwetswijziging voor een gekozen burgemeester. Later wordt nog bepaald of de gemeenteraad of inwoners de burgemeester mogen kiezen.

Minder snel een vast contract

Werkgevers moeten hun personeel na drie jaar een contract aanbieden. Nu is dat na twee jaar.

Vaderschapsverlof uitgebreid naar zes weken

Vaders krijgen nu nog twee dagen vrij na de geboorte van hun kind, maar dat worden er vanaf 2019 vijf. Per 1 juli 2020 komt er een speciaal aanvullend verlof voor partners bij. In het eerste half jaar na de geboorte van een kind kan de partner vijf weken verlof opnemen. In die periode krijgt hij een uitkering van 70 procent van zijn loon van het UVW.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. De aftrek wordt in vier stappen van 3 procent beperkt tot het laagste belastingtarief van 37 procent. Gaat de versnelde afbouw in per 1 januari 2020, dan wordt het streeftarief van 37 procent bereikt in 2023.

Lage btw van 6 naar 9 procent

Het lage btw-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Het lage btw-tarief geldt onder meer voor de dagelijkse boodschappen. De maatregel wordt genomen omdat er twee belastingschijven komen. Veel mensen gaan daardoor minder belasting betalen. Het hoge btw-tarief van 21 procent blijft gelijk.

1 miljard euro extra voor kindregelingen

Voor het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de kinderbijslag wordt in totaal 1 miljard euro extra uitgetrokken. De huurtoeslag en andere fiscale maatregelen zullen niet veranderen.

(ANP)

500 miljoen voor ouderen

Ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt krijgen een hogere heffingskorting ofwel een hoger belastingvoordeel via de ouderenkorting.

Winstbelasting bedrijven omlaag

Nv's en bv's betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. Het mkb-tarief voor winstbedragen tot 200.000 euro gaat van 20 procent naar 16 procent. Voor hogere winsten is het tarief 25 procent. Dat tarief gaat naar 21 procent.

Eigen risico zorg blijft 385 euro

Het eigen risico in de zorg wordt niet verhoogd maar blijft op 385 euro. De zorgpremie gaat hierdoor omhoog. Het scheelt iedereen per jaar maximaal 9 euro naar boven of naar beneden.

Kilometerheffing

Het nieuwe kabinet kiest voor een bepaalde vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtwagens het meest betalen.

Lagere belastingen

Middeninkomens krijgen miljarden belastingvoordeel via hogere nettolonen. Dat zou kunnen door een nieuw belastingsysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van bijna 37 procent en een hoog tarief van net onder de 50 procent.

Vermogensbelasting omlaag

De vermogensbelasting gaat omlaag. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen. De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.

Maatschappelijke dienstplicht

Jongeren krijgen voorrang bij sollicitaties bij de overheid als ze vrijwillig een maatschappelijk stage hebben gedaan en daarvoor een certificaat hebben gehaald. De maatschappelijke dienstplicht wordt niet verplicht.

270 miljoen voor salaris leraren, 500 miljoen voor werkdruk

Vanaf volgend jaar krijgen de leraren in het basisonderwijs er 270 miljoen euro bij voor salarisverhoging. Die verhoging geldt ook voor de jaren daarna. Voor het verlagen van de werkdruk op de basisscholen trekt het kabinet 500 miljoen uit.

Evaluatie aftapwet

De nieuwe coalitie wil niet dat de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten willekeurig naar informatie kunnen vissen met een 'sleepnet'. In het regeerakkoord wordt een evaluatie van de 'aftapwet' aangekondigd en zo nodig worden aanvullende waarborgen opgenomen.

Vluchtelingendeals

De coalitie wil nieuwe 'vluchtelingendeals' zoals de Europese Unie eerder sloot met Turkije. Meer opvang in de regio moet leiden tot minder bootjes op de Middellandse Zee. Voorwaarde is dat de deals voldoen aan internationale verdragen.

Bed-bad-brood

Er komen acht opvanglocaties verspreid over Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. Het beleid op de acht locaties is gericht op terugkeer binnen twee maanden nadat de vreemdeling is afgewezen voor een verblijfsvergunning. Gemeenten mogen ook eigen opvang regelen als zij dat nodig vinden.

Meer vluchtelingen vestigen in Nederland

Het aantal vluchtelingen dat door Nederland wordt uitgenodigd zich in Nederland te vestigen wordt verhoogd. Nu zijn dat er 500, dat worden er zo'n 750. Het gaat om mensen die al langere tijd in vluchtelingenkampen in het buitenland wonen.

Het kinderpardon blijft zoals het is

D66 en ChristenUnie wilden eigenlijk een verruiming van de regeling, maar VVD en CDA wilden dat niet. Die twee partijen wegen ook mee dat er in de Tweede Kamer eigenlijk geen meerderheid voor is. Daarnaast bleek een uitbreiding volgens de partijen juridisch ingewikkeld.

Medisch-ethische onderwerpen

Over medisch-ethische onderwerpen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het nieuwe kabinet geen voorstellen doet om de regels rond hulp bij zelfdoding bij 'voltooid leven' te verruimen. Wel wil het kabinet meer stamcel- en embryo-onderzoek mogelijk maken.

Referendum

Het raadgevend referendum vervalt. De coalitie wil af van volksraadplegingen zoals over het EU-verdrag met Oekraïne.

Wilhelmus

Scholen moeten leerlingen les gaan geven over het Wilhelmus. En leerlingen moeten minstens één keer in hun leven met school naar het Rijksmuseumgeweest zijn.

Verkeersboetes

Het nieuwe kabinet wil hardnekkige verkeersovertreders zwaarder bestraffen. Verder gaan boetes voor minder ernstige verkeersdelicten omlaag, investeert Rutte III meer geld in asfalt, komen er buiten de Randstad meer treinen en moet het autopark emissieloos zijn in 2030.

Isolatie huurwoningen

Als woningcorporaties hun huurwoningen extra isoleren krijgen zij een korting op de verhuurdersheffing, die in totaal 1,7 miljard euro oplevert. Voor de korting is 100 miljoen euro beschikbaar.

Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine werkgevers hoeven zieke personeelsleden nog maar 1 jaar in plaats van 2 jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt een soort verzekeringspot waar alle kleine werkgevers aan mee betalen. De langdurig zieke werknemer krijgt dus nog wel hetzelfde geld.

Onze columnisten duiden het nieuwe regeerakoord en geven hun mening rond het 'spel en de knikkers'.

David van der Wilde (BNNVARA) over waarom Buma minister moet worden

Kees Boonman (AVROTROS) over de vraag waarom pechtold en Buma het kabinet niet in willen

Bertine Moenaff (EO) over waarom politici lekken

Ster advertentie
Ster advertentie