Binnenland
NOSNTR

Waterpeil IJsselmeer verhoogd met centimeters om droogte tegen te gaan

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Waterpeil IJsselmeer verhoogd met centimeters om droogte tegen te gaan

Het waterpeil van het IJsselmeer is verhoogd met een paar centimeter. Het is een van de maatregelen die waterschappen en Rijkswaterstaat nemen tegen de droogte. Deze maand is er namelijk heel weinig regen gevallen en het wordt komende weken steeds warmer.

Waterpeil van IJsselmeer verhoogd om droogte tegen te gaan

“Het IJsselmeer is een nationale zoetwaterton, een buffer om droge periodes door te komen”, vertelt Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen en landelijk aanspreekpunt voor de droogte in Nieuws & Co. “Hiermee kan er water vanuit het IJsselmeer worden opgepompt om het achterland te voorzien van zoetwater.”

Landbouw

Vooral nu zorgt de droogt voor vele lasten voor de landbouw. “De huidige droogte levert vooral problemen op voor de inzaai van gewassen en het poten van aardappelen. Jonge gewassen en nu kiempjes beginnen te vormen, hebben nog geen wortelstelsels naar diepere grondlagen waar grond zit. Het is vooral de toplaag dat droog begint te worden. Dus vooral de toplaag begint droog te worden. Het jonge gewas heeft het moeilijk.”

Genoeg water

Is er wel genoeg water om het waterpeil te verhogen? “Er is een continue stroom van aanvoer. Uiteindelijk spuien wij het water weer via de afsluitdijk de Waddenzee in. De IJssel is op dit moment nog voldoende, hij is weliswaar niet al te hoog, maar is wel voldoende doorstroming om het IJsselmeer te voorzien van voldoende water”, legt Schoonman uit. “Dat was anders in 2018. Toen was het water op een gegeven moment dusdanig laag dat de aanvoer via de rivieren onvoldoende was.”

Hetzelfde scenario zou weer kunnen gebeuren. “De signalen zijn wel ernstig. Februari was een natte maand en nu is het droog. Het is vergelijkbare droogt met ’76. Nu is de vraag of het zich doorzet, dan gaan alle alarmbellen wel af. Als we af en toe weer wat buien krijgen, kan het een hele normale zomer worden.”

Aanhoudende droogte

“In 2018 zagen we dat er vooral in de natuur veel schade ontstaat. Vaak ook onherstelbare schade. We zijn er daarom ook op gericht om dat te voorkomen. Ik moet wel zeggen dat we er beter voor staan dan in 2018”, zegt Schoonman.

Ondanks de aanhoudende droogte blijft hij optimistisch “We hebben de afgelopen jaren echt de kunst verstaan om meer vanuit droogte te redeneren dan vanuit wateroverlast. Daarom zijn onze partners ook meer genegen om in nattere periodes wat langer water vast te houden, zodat je een langere periode van droogte kan overbruggen. ”

Maatregelen

“In dat opzicht ben ik wel optimistisch. Er zijn heel veel maatregelen getroffen, maar we zijn nog lang niet klaar. als dit vaker gebeurt, moeten we nadenken waar we echt kunnen bufferen met water. Dat zijn grote ruimtelijke ingrepen die veel tijd en middelen kosten. Dat vraagt om een discussie”, vertelt Schoonman. “Ik ben wel blij dat het Rijk heeft gezegd bij het kabinetsformatie: water en bodem moeten sturend zijn in de ordening van Nederland. Dat betekent dat als je nadenkt over die waterberging dat je vooral vanuit de bodem en het water de plek gaat zoeken.”

Ster advertentie
Ster advertentie