Achtergrond
HUMANVPRO

GroenLinks: 'Vreemdelingenwet regelt rechten asielkinderen niet goed'

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. GroenLinks: 'Vreemdelingenwet regelt rechten asielkinderen niet goed'

De huidige vreemdelingenwet kan hartverscheurende gevolgen hebben voor kinderen, zegt Bram van Ojik, Tweede Kamerlid van GroenLinks vandaag in Argos. Minderjarigen worden nu hetzelfde behandeld als volwassenen en dat is in strijd met het kinderrechtenverdrag, dat Nederland wel ondertekende, maar in de praktijk, als het gaat om asielkinderen, niet naleeft.

Van Ojik sluit zich daarmee aan bij Kinderombudsman Margrite Kalverboer, die in Argos kritisch is over de manier waarop minderjarige asielzoekers behandeld worden tijdens hun asielaanvraag.

Menselijke maat

Ombudsman Kalverboer zegt weinig meer te kunnen doen voor schrijnende gevallen, zeker na het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid van de verantwoordelijke staatssecretaris. Sinds de zaak Lili en Howick, de twee Armeense kinderen die op het nippertje mochten blijven, is de mogelijkheid om, bij schrijnende gevallen, over het hart te strijken geschrapt. Die kinderen zijn geheel overgeleverd aan de letter van de Vreemdelingenwet.

De bestuursrechter kan alleen toetsen of de procedures goed zijn gevolgd, maar niet inhoudelijk oordelen over een genomen besluit. Dat is in andere zaken waar kinderen bij betrokken zijn in Nederland beter geregeld. In het familie-en civielrecht is het belang van het kind altijd leidend.

Voorrang

Van Ojik heeft daarom deze zomer een wetsvoorstel ingediend samen met de PvdA, SP en de Partij voor de Dieren om kinderrechten een plek te geven in de Vreemdelingenwet. De aangepaste wet zou inhouden dat kinderen in asielprocedures voorrang krijgen op volwassenen en er moet een gedegen toets komen die het belang van het kind meeweegt in de beslissing om al dan niet een verblijfsvergunning te verlenen.

'Belang kind moet eerste overweging zijn in vreemdelingenwet'

Video niet beschikbaar

Deskundigen zetten in Argos grote vraagtekens bij de huidige uitvoeringspraktijk van de Immigratie en Naturalisatiedienst. Die houdt volgens hen onvoldoende rekening met de belangen van asielkinderen. Ze willen dat de IND beter kijkt naar het risico bij terugkeer voor de ontwikkeling van jonge asielzoekers.

Onderzoekers van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht zien regelmatig dat hun rapporten niet of onvoldoende meewegen in de beslissing over een verblijfsstatus. Zoals bij de 19-jarige Khalaf, die in Argos vertelt hoe hij als 13-jarige uit Soedan vluchtte en in twee jaar tijd dwars door Afrika en Europa trok.

Hoe kindvriendelijk is het asielbeleid?

Volgens de IND worden de rechten van het kind al betrokken bij toelatingsprocedures, maar vormen "beperkingen in de mogelijkheid tot ontwikkeling of ontplooiing bij terugkeer vormen in beginsel niet voldoende grond voor asielrechtelijke bescherming". Om die reden worden dit soort persoonlijke omstandigheden volgens de dienst slechts summier weergegeven in de asielbeschikking.

Het voorstel om de wet te wijzigen is door Groen Links-kamerlid Van Oijk al een half jaar geleden naar de Tweede Kamer gezonden, maar moet daar nog worden besproken. Een Kamermeerderheid is nog niet in zicht. Van Ojik noemt het asielbeleid op dit moment een "open zenuw" voor de coalitiepartijen, maar blijft desondanks optimistisch.

Ster advertentie
Ster advertentie