Wetenschap & Techniek

Amerikaanse kleuters presteren beduidend beter op Montessorischolen

foto: NPO Radio 1foto: NPO Radio 1
  1. Nieuwschevron right
  2. Amerikaanse kleuters presteren beduidend beter op Montessorischolen

[NTR] Onderzoek in de VS laat zien dat kleuters op allerlei vlakken beter presteren op Montessorischolen. Opvallend is daarnaast dat er op die scholen geen verschil in prestaties is tussen leerlingen van arme en rijke ouders.

Veel ouders vragen zich af wat het beste onderwijs is voor hun kind. Een methode die vaak hoge ogen gooit is Montessorionderwijs, waarin de eigen belangstelling van het kind centraal staat. Dit is een heel andere opvatting dan conventioneel onderwijs, waarin de docent voor de hele klas het lesprogramma bepaalt. Toch is het vaak moeilijk om een schoolkeuze te maken, omdat de lesmethodes zo verschillen, en je die niet zomaar langs een liniaal kunt leggen om ze te vergelijken.

Een nieuw onderzoek op preschools – kleuterscholen – in de VS wijst nu in de richting van Montessorionderwijs als de betere keuze voor jonge kinderen. Op deze ‘kleuterscholen’ zitten kinderen van drie tot zes jaar. Hier bleken leerlingen op de Montessorivariant op allerlei vlakken beter te scoren dan leerlingen op andere scholen.

Wat het onderzoek tamelijk uniek én goed vergelijkingsmateriaal maakt, is het lotingssysteem dat de onderzochte stad Hartford hanteert. Ouders konden hun kinderen inschrijven voor twee Montessorischolen in de stad, waarbij sommigen achter het net visten. Een eventueel effect van hoogopgeleide ouders die vaker voor Montessorischolen kiezen werd hiermee dus teniet gedaan. Dit maakt de kinderen op de Montessorischolen beter te vergelijken met hun uitgelote leeftijdsgenootjes.

Montessorikinderen boeken vooruitgang

De onderzoekers beoordeelden de kinderen tijdens de drie jaar preschool meermaals op verschillende vlakken. De kinderen van drie jaar oud scoorden nog gelijk, maar na drie jaar preschool waren de Montessorileerlingen verder gevorderd op het gebied van leervaardigheden, sociaal inzicht en de durf om moeilijke, uitdagende taken aan te pakken. De onderzoekers vroegen zich af of die vooruitgang misschien ten koste ging van het leerplezier, maar ook hier scoorde de Montessorischool hoger.

Onderwijsmethode kan uitmaken voor de kansen van armere kinderen

De onderzoekers wilden ook graag de actuele kwestie van ongelijkheid onder de loep nemen. In de VS zijn de schoolresultaten (en latere kansen in het leven) van arme kinderen gemiddeld lager dan die van rijke kinderen, en onderwijsmethodes zouden aan dat verschil bij kunnen dragen. Voor zowel de gewone als Montessorischolen vergeleken de onderzoekers daarom de leervaardigheden van de armere en de rijkere helft van de leerlingen.

Wat bleek? Niet alleen scoorden de armere Montessorileerlingen na de preschool een stuk beter dan arme leerlingen op andere scholen, na die drie jaar waren er op de Montessorischool geen verschillen meer in schoolprestaties tussen arme en rijke kinderen. De arme kinderen hadden de achterstand op hun rijke klasgenootjes ingehaald. Op de andere scholen was dit verschil nog wel aanwezig.

Moet je je kleuter nu naar een Montessorischool sturen?

Dit nieuwe onderzoek laat goede resultaten zien voor Montessorionderwijs bij kleuters. Deze hogere scores zijn gemiddelden en dat betekent dat het niet automatisch voor elk kind de beste lesmethode is. Bovendien is de schoolkeuze van ouders een gevoelskwestie met veel verschillende aspecten.

Omdat er vele omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op schoolprestaties van kinderen, plaatsen de onderzoekers nog een aantal kanttekeningen. Zo kan het zijn dat Montessorischolen simpelweg betere leraren hebben. Een andere mogelijke vertekening van het onderzoek zou kunnen zijn dat de twee Montessorischolen uit het onderzoek tot de top van het Amerikaanse Montessorionderwijs behoren. Dat laten de onderzoekers aan toekomstige studies.

Dit artikel is verzorgd door de wetenschapsredactie van De Kennis van Nu (NTR).

NPO Radio 1 houdt je dagelijks op de hoogte over de laatste ontwikkelingen in de wetenschap

Maandag t/m vrijdag rond 16.20 uur in Nieuws en Co

Ster advertentie
Ster advertentie