Opinie & Commentaar
EO

Op Nashville volgt naschrift na naschrift

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Op Nashville volgt naschrift na naschrift

Het was deze week heel erg moeilijk om de Nashville-verklaring te negeren. De initiatiefnemers publiceerden gisteren, nóg een naschrift. En nu willen ook Tweede Kamerleden weten wat het kabinet van bepaalde bijbelverzen vindt.

Volgens de initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring moest het niet als een 'anti-homodocument' gezien worden: “Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, aanvaarden wij onze homoseksuele medemens.” Zo schreven ze nogmaals. Die strekking stond ook al in het eerste Nederlandse naschrift, maar dat is niet bepaald af te leiden uit de oorspronkelijke artikelen van de verklaring zelf.

Maar waarom hebben zelfbenoemd orthodoxe christenen een aparte verklaring nodig? Is de bijbel alleen hen niet genoeg? Het propageren van de Nashville-verklaring is een achterhoedegevecht volgens hoogleraar nieuwe testament van de Vrije Universiteit Bert Jan Lietaert Peerbolte.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Dat blijkt ook wel uit de eigen woorden in het voorwoord van de verklaring. Men is bang dat de kerken zich verliezen in deze ‘post-christelijke’ cultuur zoals ze dat noemen: “Zal de kerk van de Here Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest? Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens?”

Jezus

Maar het zijn juist de woorden van Jezus waar christelijke homo’s en transgenders moed uit kunnen putten. Want hoe verhouden de kwetsende ‘verklaringen’ en ‘ontkenningen’ van de Nashville-verklaring zich met: 'Oordeel niet, dan wordt er over jou ook niet geoordeeld', zoals Jezus meermaals in verschillende evangeliën geciteerd wordt?

Ook hechten de opstellers nogal aan een strikt onderscheid tussen man en vrouw. Maar elders in de bijbel vallen volgens de apostel Paulus ook weer verschillen weg. Er zijn dan volgens hem ‘geen joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus .’

Het valt voor christenen ook niet mee om alles in de bijbel te begrijpen, en de verzen die de Nashville-opstellers aanhalen zijn vaak voor meerdere uitleggingen vatbaar en moeten bovenal in de context van hun eigen cultuur en tijd gezien worden. Theologen en christelijke lhbt-organisaties wijzen erop dat het niet te doen is om de teksten één op één toe te passen op onze tijd. Want een langdurige, gelijkwaardigde relatie tussen mensen van gelijk geslacht was in de tijd en cultuur van de bijbel onbekend. Ook wordt vaak gesteld dat Jezus zelf er nooit iets over gezegd heeft.

Kamervragen

Opmerkelijk is wel dat Tweede Kamerleden nu vragen aan verschillende leden van het kabinet stellen en een reactie vragen op twee bijbelverzen waar de Nashville-verklaring naar verwijst. Het zijn op het eerste gezicht vrij akelige verzen.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Ik ben heel benieuwd wat de ministers hier op gaan antwoorden, maar wellicht worden ze geholpen door het CHJC, een vereniging voor christelijke lhbt'ers die op hun website stellen:

· In Romeinen 1 vers 18-32 wordt een totaal verloederde samenleving getekend, waarin de homoseksuele uitspattingen waaraan heteroseksuelen zich overgeven gepaard gaan met allerlei vormen van onrecht.

· In Leviticus 18 vers 22-26 gaat deze tekst direct vooraf aan een verbod om kinderen af te staan aan de afgod Moloch. Uit het verband waarin de tekst staat (de reinheidswetten voor het volk van Israël) zou daarom opgemaakt kunnen worden, dat het daarin om aan de afgodsdienst verbonden vormen van homoseksualiteit gaat zoals bijvoorbeeld tempelprostitutie.

De zelfbenoemd orthodoxe christenen staan uiteindelijk voor een celibatair leven voor voor lhbt’s. Ik had ooit een klasgenoot die daarmee worstelde, omdat hij ook in een vrij conservatieve kerk opgroeide. Uiteindelijk vond hij antwoord in Genesis, het eerste boek van de bijbel waarin God de mens schiep en stelde: "Het is niet goed dat de mens alleen is."

Bertine Moenaff is politiek redacteur en samensteller voor Dit is de Dag.

Ster advertentie
Ster advertentie