Binnenland
BNNVARA

Gaan deze 4 initiatieven grutto van ondergang redden?

foto: Vroege Vogelsfoto: Vroege Vogels
  1. Nieuwschevron right
  2. Gaan deze 4 initiatieven grutto van ondergang redden?

De grutto wordt gezien als graadmeter van het boerenlandschap. Deze weidevogel gaat al dertig jaar achteruit. In Vroege Vogels aandacht voor vier hoopvolle initiatieven om het tij te keren.

1. Kening fan 'e Greide

Dat is Fries voor Koning van de weide. Het is een initiatief van Friese burgers, wetenschappers, kunstenaars en boeren die zes jaar geleden de handen ineen sloegen om - zoals zij dat noemen - "de collectieve onmacht om de achteruitgang van de biodiversiteit op het boerenland in Friesland" een halt toe te roepen. "Wij beschouwen de grutto als vogel die ons een spiegel voorhoudt", zegt Klaas Sietse Spoelstra van Kening fan 'e Greide. "Het langzaam verdwijnen van de grutto stelt ons indringende vragen over keuzes die wij maken. Wij willen geen schuldigen aanwijzen, maar samen zoeken naar vernieuwende oplossingen." Dat doet 'Kening fan 'e Greide' met ondermeer theatervoorstellingen, exposities, scholenwerk en debatten.

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

2. Deltaplan Biodiversiteit

Boeren en wetenschappers werken samen in het Deltaplan Biodiversiteit aan de invoering van - wat met een mooi woord heet - natuurinclusieve landbouw, zodat de soortenrijkdom van plant en dier toeneemt op het boerenweilanden en akkers. "We moeten af van alsmaar meer produceren en zorgen dat de biodiversiteit verbetert. We moeten bodem zien als biologisch leven in plaats van als chemisch proces, zoals ik dat op school geleerd heb", aldus Alex Datema, melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur.

Samen met professor Han Olff van de universiteit Groningen werkt BoerenNatuur aan een omslag in de landbouw. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het anders moet dan nu, want de druk op het landschap is toegenomen en de rijkdom aan planten en dieren is sterk afgenomen. Er zijn tientallen miljoen geinvesteerd in agrarisch natuurbeheer, zonder dat de biodiversiteit erop vooruit is gegaan. Er is echt een landbouwtransitie nodig. De boerenorganisaties zien dat ook", stelt Olff in Vroege Vogels.

Beluister hier het gesprek met boer Alex Datema en professor Hans Olff:

Deltaplan Biodiversiteit: Hoe werkt dat?

3. Elke Meter Telt

Vogelbescherming Nederland is in Vroege Vogels een nieuwe publieksactie gestart om boeren een handje te helpen die hun bedrijf weidevogelvriendelijker willen maken. Het motto is Elke Meter Telt.

"De overheid blijft aan de kant staan, terwijl de weidevogels nog steeds in aantallen achteruit gaan", aldus Kees de Pater van Vogelbescherming. "Met een gift voor 'Elke Meter Telt' kun je bloemrijk en kruidenrijk grasland mogelijk maken waar weidevogels van houden. Zo help je een klein beetje mee om te bespoedigen dat boerenland weer aantrekkelijk wordt voor de grutto, kievit en tureluur."

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

4. Living Lab

Natuurinclusieve landbouw is het toverwoord als het gaat om het behoud van weidevogels. Living Lab ondersteunt boeren die hun bedrijfsvoering zodanig willen veranderen dat die gaat bijdragen aan hogere natuurwaarden, zonder dat de boer inkomen verliest. Het is een initiatief waaraan de provincie Friesland en het ministerie van economische zaken financieel bijdragen.
Auke Stremler uit Jorwert schakelde negen jaar geleden om van gangbare landbouw naar natuurinclusief boeren. Tot die tijd boerde hij heel intensief met weinig land en veel melk per koe. Nu is zijn bedrijf extensief met oog voor de natuur en weidevogelbeheer.
De uitzending van Vroege Vogels stond zondag 25 maart in het teken van Welkom Grutto. De uitzending kwam vanuit het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in weidevogelreservaat Skrok bij Wommels:

Om deze inhoud te tonen moet je toestemming geven voor social media cookies.

Over de grutto

De grutto is een typische weidevogel van het boerenland, net als de kievit, tureluur en scholekster. In ons land broeden naar schatting 34.000 grutto's en dat aantal gaat jaarlijks met circa 5 procent achteruit. Door intensivering van het agrarisch bedrijf (diepte-ontwatering, eenzijdig gras, veel maaien), zijn weilanden steeds minder aantrekkelijk voor weidevogels.

Ster advertentie
Ster advertentie