Binnenland
NOS

Werkloosheid blijft gestaag dalen

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Werkloosheid blijft gestaag dalen

Het aantal mensen dat op zoek is naar werk is weer verder gedaald en het aantal mensen met een baan is gestegen. De geregistreerde werkloosheid bedroeg in de maand juli 436.000 mensen. Dat is 4,8 procent van de beroepsbevolking, in juni was dat nog 4,9 procent, meldt het CBS. Het aantal werklozen nam de laatste drie maanden met 7000 mensen per maand af.

De werkloosheid is nu nog even hoog als zes jaar geleden. De piek lag in begin 2014. Toen zaten 700.000 mensen zonder werk.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom en woordvoerder bij het CBS over de werkloosheidscijfers

Verborgen werkloosheid

Naast de officiële werkloosheid zijn er ook nog bijna een miljoen mensen die niet actief naar een baan zoeken, maar wel een baan zouden willen hebben of meer uren zouden willen en kunnen werken. Dat wordt de 'verborgen' werkloosheid genoemd. Zo bezien bedraagt de werkloosheid opgeteld 1,3 miljoen mensen. Een paar jaar geleden waren dat er nog een half miljoen meer.

Het aantal WW-uitkeringen loopt ook terug. Volgens het UWV waren er in juli 364.000 WW-uitkeringen, dat zijn er 8000 minder dan een maand geleden.

Personeel gevraagd

Uit de conjunctuurenquête van het CBS, de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en de werkgeversorganisatie VNO-NCW, blijkt dat het Nederlands bedrijfsleven steeds meer moeite heeft om geschikte arbeidskrachten te vinden.

Eén op de zes bedrijven heeft er last van, meer dan twee keer zoveel als een jaar geleden. Vooral in de zakelijke dienstverlening is er veel vraag, net als bij IT-bedrijven en de bouw. In de detailhandel is de nood het kleinst, slechts 1 op de 20 winkels zoekt personeel.

Het ondernemersvertrouwen groeit ondertussen en staat op het hoogste peil sinds het begin van de meting eind 2008. In de bouw en de groothandel is het vertrouwen het grootst.

Ster advertentie
Ster advertentie