Binnenland
BNNVARA

Grote vuurvlinder in Fries gebied rigoureus weggeschraapt

foto: Fotograaf: jwertherfoto: Fotograaf: jwerther
  1. Nieuwschevron right
  2. Grote vuurvlinder in Fries gebied rigoureus weggeschraapt

Door het te rigoureus schonen van sloten in het Friese gebied Brandemeer zijn waarschijnlijk alle daar overwinterende rupsen van de grote vuurvlinder weggeschraapt. Het is de vraag hoeveel rupsen van deze bedreigde soort de ingreep hebben overleefd. Henk de Vries van De Vlinderstichting constateerde het grootschalig en rigoureus schonen tijdens een excursie met ingenieursbureaus, terreinbeheerders en medewerkers van de provincie Overijssel.

Quote

Het is wel erg zuur dat we dit nu aantreffen

Henk de Vries

"Deze excursie was juist bedoeld om te laten zien hoe je leefgebied kunt aanleggen voor een zeldzame soort als de grote vuurvlinder. Het is wel erg zuur dat we dit nu aantreffen", is zijn teleurgestelde reactie. En in Vroege Vogels legde hij uit wat dit betekent voor de vlinderpopulatie:

Grote vuurvlinders in Fries gebied mogelijk verdwenen door beheerfout

Grote vuurvlinder in het Brandemeer

De grote vuurvlinder in Nederland is een ondersoort die alleen hier voorkomt en daardoor extra kwetsbaar. Het gebied Brandemeer is in eigendom van Staatsbosbeheer en ligt in het zuidoosten van Friesland. Het gebied bestaat grotendeels uit laagveenmoerassen en petgaten. Via een smalle zone is de Brandemeerse populatie grote vuurvlinders verbonden met een grotere populatie in de Rottige Meente. In 2007 werd de grote vuurvlinder voor het eerst weer in Brandemeer gemeld en vanaf 2011 treft een team vrijwillige vlindertellers elk jaar eitjes aan: de soort plant zich dus voort in dit gebied.


De rigoureus geschoonde sloot in Brandemeer, december 2017. Fotograaf: Henk de Vries


Dezelfde sloot in optima forma, september 2015. Fotograaf: Henk de Vries

Schoonmaakwerkzaamheden

Eerdere jaren werden delen van het gebied ontzien bij de jaarlijkse schoonmaakwerkzaamheden, waardoor de grote vuurvlinder zich succesvol kon handhaven. Dit jaar hebben de sloten echter onbedoeld een andere aanpak gekregen: al het slootmateriaal is verwijderd en de oevers zijn strak getrokken. Er blijkt sprake te zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij beheerder Staatsbosbeheer: een nieuw ingezette kraanmachinist en het ontbreken van de mondelinge instructies over de kwetsbaarheid van dit gebied die in andere jaren wel werd gegeven.

Hoop voor de grote vuurvlinder

Het precieze aantal vlinders weten de onderzoekers alleen uit de eitellingen in de zomer. De rupsen gaan begin de september in winterrust en dan zie je ze niet meer. In het voorjaar worden ze weer actief. De Vries hoopt dat er wat rupsen zijn overgebleven en als vlinders in het voorjaar weer actief worden. Net genoeg om de soort zich opnieuw te laten vestigen in het Brandemeer zodat er over enkele jaren weer een redelijke populatie is.

Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting gaan gezamenlijk een plan opstellen over hoe zij de situatie in de toekomst weer kunnen verbeteren.

Elke zondagochtend hoor je in Vroege Vogels op NPO Radio 1 nog meer over de natuur in Nederland en ver daarbuiten. Het programma wordt uitgezonden tussen 7.00 en 10.00 uur.

Ster advertentie
Ster advertentie