Binnenland

Recordaantal broedende zwarte sterns langs Zwarte Water

foto: Fotograaf: renevosfoto: Fotograaf: renevos
  1. Nieuwschevron right
  2. Recordaantal broedende zwarte sterns langs Zwarte Water

Al jaren legt Staatsbosbeheer met behulp van vrijwilligers 140 broedvlotjes uit voor zwarte sterns. Een aanpassing bij de nestvlotjes heeft er voor gezorgd dat de populatie geleidelijk is gegroeid van 60 paar in 2011 tot 101 paar in 2016. Zo’n hoog aantal was nog nooit eerder geteld in al die jaren dat de Werkgroep Zwarte Stern de broedvlotten uitlegt. Een mooie kroon op het werk.

Alternatieve nestelplek

Jaarlijks broeden er in Nederland zo’n 1200 paar zwarte sterns waarvan 90% op vlotjes. Er zijn drie grote broedgebieden, waarvan Noordwest-Overijssel de meeste paren herbergt. Vroeger broedden deze moerasvogels op drijvende planten zoals krabbenscheer en drijvende wortelbonken van waterlelies en andere waterplanten. Door de mindere waterkwaliteit en veranderend waterbeheer zijn deze broedplekken echter niet meer voorhanden en helpt Staatsbosbeheer de sterns door het bieden van alternatieve nestelplekken in de vorm van kleine vlotjes. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers van De Veldschuur in Rouveen, de Werkgroep Zwarte Stern, legt boswachter Jeroen Bredenbeek ieder voorjaar, zo rond eind april, de nestmatjes, nadat er eerst wat modder en plantenresten op zijn gelegd als nestmateriaal.

Eerste jongen

De vogels zijn nu nog aan het broeden, maar over een paar dagen verschijnen de eerste jongen. Goed is dan te zien, dat zwarte sterns ook weidevogels zijn. Ze vangen vooral insecten in de hooilanden om de kolken. Als de jongen wat ouder zijn, worden ook visjes gevoerd die ze in sloten, kolken en in het Zwarte Water vangen.

Zwarte stern

De zwarte stern is een beetje plomp met vrij korte staart en vleugels en een geheel zwart lichaam in broedkleed en is minder sierlijke dan bijvoorbeeld een visdief. De vrouwtjes zijn iets valer gekleurd.

  • Beluister ook onze reportage over nestvlotten voor visdiefjes:
Of beluister de reportage over het ontrafelen van de trekroutes van de zwarte stern:

Lees meer: NatureToday
Bron: Staatsbosbeheer

Ster advertentie
Ster advertentie