Naar homepage
Achtergrond

Defensie worstelt met gevaarlijke stoffen en munitie
VPROHuman

foto: Argosfoto: Argos
  1. Nieuwschevron right
  2. Defensie worstelt met gevaarlijke stoffen en munitie

Defensie staat nog altijd voor een grote opgave om de veiligheid van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen te verbeteren, blijkt uit interne documenten die zijn opgevraagd door Argos. En hoe gaat het met duizenden tonnen oude munitie die ligt opgeslagen in Coevorden?

Opnieuw zijn er bij Defensie opnieuw veel overtredingen geconstateerd bij het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen en munitie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de controleurs gevaarlijke stoffen van Defensie over afgelopen jaar dat Argos heeft verkregen met de Wet openbaarheid van bestuur. Van de 230 gecontroleerde transporten met gevaarlijke stoffen in 2019 mankeerde er aan 103 iets. In 2019 waren er overtredingen in 107 van de 184 gecontroleerde opslagen met ontplofbare stoffen zoals munitie.

Argos besteedde vorig jaar ook aandacht aan het onderwerp. Toen bleek dat ondanks inspanningen om de veiligheid te verbeteren het aantal overtredingen was toegenomen in plaats van verminderd. De berichtgeving leidde tot vragen aan Defensie en ongerustheid bij gemeenten met een munitiecomplex binnen hun grenzen.

'Dat steeds dezelfde maar ook nieuwe knelpunten en overtredingen worden aangetroffen wordt vooral veroorzaakt door gebrek aan kennis van regelgeving en beschikbaarheid van voldoende, adequaat opgeleid en ervaren personeel', schrijft de commandant van het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) in zijn jaarverslag. Het KMCGS doet al jaren dezelfde aanbevelingen in zijn jaarverslagen. De afgelopen jaren heeft het KMCGS bovendien niet mis te verstane waarschuwingen gegeven over de mogelijke gevaren.

Langzaam

Defensie erkent dat verbetering langzaam gaat. Dit ondanks investeringen in bijvoorbeeld de opleidingscapaciteit. Luitenant-generaal Onno Eichelsheim is als plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten onder meer verantwoordelijk voor de verbetering van de veiligheid. Hij sprak vorig jaar met Argos over de overtredingen en beloofde alles in het werk te stellen om de veiligheid te verbeteren.

Hij komt hier in de uitzending van zaterdag op terug: "Als ik heel eerlijk ben: toen ik het KMCGS-rapport kreeg was ik boos op mezelf, maar ook licht geïrriteerd. We hebben best veel maatregelen geïmplementeerd. Waarom zie ik dan onvoldoende dat dit leidt tot minder overtredingen? Je moet dan eerlijk zijn naar jezelf en aan zelfreflectie doen. Toen heb ik bij mijzelf gezegd, misschien moet ik daar nog meer energie in steken."

Een van de acties van Eichelsheim is dat hij het KMCGS heeft gevraagd hem voortaan ieder kwartaal te informeren hoe het ervoor staat met de veiligheid van gevaarlijke stoffen en munitie, in plaats van met een jaarrapportage. "Dan kan ik sneller acteren als het niet goed gaat op de complexen of in het vervoer. Wat moeten we doen om dat te verbeteren?"

Munitieberg Coevorden

Een andere belangrijke opgave is de afvoer van grote hoeveelheden niet meer bruikbare en soms tientallen jaren oude munitie. Deze ligt opgeslagen op het munitiecomplex in Coevorden. Al in 2015 constateerden de controleurs van het KMCGS dat deze munitie, waaronder ook zware granaten, moest worden vernietigd om te kunnen voldoen aan de regelgeving. In het laatste jaarverslag over 2019 staat dat er nog nauwelijks iets is afgevoerd.

De totale omvang van de munitieberg in Coevorden die moet worden afgevoerd is volgens commandant Ton Huisman van het munitiebedrijf vijfduizend ton. Volgens Defensie lopen er aanbestedingen en is inmiddels een begin gemaakt met de afvoer en vernietiging. De operatie gaat nog zeker vijf tot zeven jaar duren.

Meer journalistiek speurwerk?

Argos is het onderzoeksjournalistieke programma van de VPRO en HUMAN. Je hoort Argos op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur op NPO Radio 1. Terugluisteren kan via je favoriete podcastapp of via de website van Argos. Volg Argos ook via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Ster advertentie
Ster advertentie