Argos
HUMANVPRO

Brandschone vergunningen

  1. Podcastschevron right
  2. Argoschevron right
  3. Brandschone vergunningen

za 15 november 2014

Wet Bibob onder de loep

Een caféhouder, een bouwondernemer, bijna iedereen die een vergunning nodig heeft van de overheid om een zaak te runnen kan te maken krijgen met de wet Bibob (Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur). De overheid laat door het Landelijk Bureau BIBOB onderzoek doen naar criminele antecedenten. Is de aanvrager van de vergunning in het verleden veroordeeld of heeft hij banden met een criminele organisatie, dan adviseert dat bureau om de vergunning te weigeren, of, wat ook gebeurt, een verleende vergunning weer in te trekken. Daar komt geen rechter aan te pas en een beslissing om een aanvraag te weigeren is mede gebaseerd op ondoorzichtige informatie, bijvoorbeeld van inlichtingendiensten.Het doel is te voorkomen dat criminelen onder dekmantel van een keurig bedrijf met een vergunning van de overheid hun illegale activiteiten kunnen voortzetten. Advocaten en wetenschappers zijn kritisch over het functioneren van de wet Bibob. Hoe heeft de Bibob tot nu toe gefunctioneerd? Voldoet het aan zijn doelstelling? Waarom sneuvelen zoveel Bibob-zaken in hoger beroep?

Argos over ondoorzichtige adviezen met grote gevolgen.