Argos
HUMANVPRO

Het tolkenprobleem van de IND

  1. Podcastschevron right
  2. Argoschevron right
  3. Het tolkenprobleem van de IND

za 19 september 2015

Nu er dagelijks veel vluchtelingen over de grens komen is de vraag naar tolken groter dan ooit. Vertalers, die de vaak uiteenlopende talen van de asielzoekers kunnen verstaan en vertalen voor de medewerkers van de Immigratie en NaturalisatieDienst (IND), worden veelvuldig ingezet in alle stadia van de asielaanvraag. Hoe selecteert de IND de mensen die kunnen vertalen? Hoe weet je zeker dat een tolk niet toevallig politiek actief is geweest in zijn of haar land van herkomst en misschien een eigen agenda voert bij de interpretatie of vertaling van het vluchtverhaal? Dat dat lastig is in tijden van tolkenschaarste is logisch, want er is een reeel gevaar dat een vluchteling zich niet veilig voelt bij een tolk, die ook een informant zou kunnen zijn van het land van herkomst. De IND zegt te screenen en heeft ook wel tolken op non-actief gezet, onder meer uit Eritrea. One World-onderzoeksjournalist Sanne Terlingen deed hier onderzoek naar en Jacques Willemse, Eritrea-expert vertelt over de lange arm van de Eritrese regeringspartij.