Argos
HUMANVPRO

Toezichthouder inlichtingendiensten Harm Brouwer wil méér controle op geheime diensten

  1. Podcastschevron right
  2. Argoschevron right
  3. Toezichthouder inlichtingendiensten Harm Brouwer wil méér controle op geheime diensten

za 1 november 2014

Moet de controle op de geheime diensten versterkt worden? Na de onthullingen van ex-CIA-medewerker Edward Snowden over massale afluisterpraktijken lijkt die vraag urgenter dan ooit. Sinds januari van dit jaar heeft de Nederlandse toezichthouder, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), een nieuwe voorzitter: Harm Brouwer – tot medio 2011 de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hoe kijkt hij, in het licht van de Snowden-onthullingen, aan tegen de wijze waarop de diensten in Nederland - met name de AIVD en de MIVD - opereren? Hoe reageert hij op de kritiek van oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens dat de roep om meer privacy te ver is doorgeschoten? Wat vindt Brouwer van de door de Commissie Dessens voorgestelde uitbreiding van de tapbevoegdheden, die het kabinet momenteel in beraad heeft? En: Moet de toezichthouder betrokken worden bij de operationele besluitvorming als het gaat om de inzet van de nieuwe tapbevoegdheden?

Argos over de democratische inbedding van in het geheim opererende diensten, een ambitieuze toezichthouder en de weerbarstige praktijk.