Politiek
BNNVARA

Stoffer (SGP) en Kröger (GL-PvdA) in debat over rechtsgang maatschappelijke organisaties

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Stoffer (SGP) en Kröger (GL-PvdA) in debat over rechtsgang maatschappelijke organisaties

Bij grote maatschappelijke problemen dwingen NGO's en actiegroepen steeds vaker de overheid tot actie. Vorig jaar diende SGP-lijsttrekker Chris Stoffer een motie in of er strengere eisen gesteld konden worden aan organisaties die de staat voor de rechter slepen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor. Vanochtend sprak de Kamer hier opnieuw over. Stoffer gaat hierover in debat met GroenLinks-PvdA Kamerlid Suzanne Kröger in De Nieuws BV.

Maatschappelijke organisaties die naar de rechter willen stappen moeten door middel van een representativiteitstoets aantonen dat ze het algemeen belang dienen. Stoffer twijfelt aan deze representativiteit. "Laat eens zien of daar echt aan voldaan wordt en dus hoe representatief deze organisaties zijn voor de samenleving. Het betekent namelijk veel voor de maatschappij. We hebben het over boeren die stopgezet worden en geen perspectief meer hebben. Of het Binnenhof wat niet gerenoveerd kan worden." Het is nu bijna een jaar geleden dat de motie van Stoffer is aangenomen. "Het kabinet voert die motie gewoon niet uit. Als je niets te verbergen hebt laat dan gewoon zien dat je representatief bent."

Kröger kijkt met zorg naar deze motie. "Het feit dat organisaties naar de rechter kunnen stappen als de overheid zich niet aan haar eigen wetten houdt, is een ongelofelijk belangrijk onderdeel van de rechtstaat. Ik vraag me af wat nou eigenlijk het probleem is. Kennelijk houdt de overheid zich niet aan de wetten en internationale verplichtingen die we met elkaar hebben afgesproken. Dat is wat mij betreft het probleem." Het GroenLinks-PvdA Kamerlid is geen voorstander van strengere eisen. "De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) geeft aan dat de toetsing momenteel al heel streng is. De vakbond moet continu aantonen dat ze opkomen voor werknemersbelangen."

Representatief

Of een organisatie representatief is hangt volgens Stoffer onder andere af van het aantal (betalende) leden. "Het gaat erom welk belang een organisatie heeft om naar de rechter te stappen." Kröger vindt de representativiteit van milieuorganisatie Urgenda duidelijk. "50.000 mensen hebben zich gevoegd in de zaak. Als dat niet representatief zou zijn, en je wil dus kennelijk zo gaan aanscherpen, dan ben je wel een eind op weg om de rechtsgang in te perken voor maatschappelijke organisaties."

Stoffer kaart ook de financiering van deze organisaties aan. "De Urgenda-zaak is gefinancierd door de Postcodeloterij. Als je echt belang hebt moet je ook laten zien dat je er echt wat voor over hebt." Kröger is verbaasd: "Als een organisatie niet-betalende leden heeft, maar gefinancierd wordt, dan zou je niet representatief kunnen zijn? Dat vindt ik een heel raar punt." De lijsttrekker van de SGP vindt van niet: "Je kunt best vraagtekens zetten als je allerlei procedures ziet die door de Postcodeloterij worden gefinancierd. Het lijkt erop dat dat bedrijfsmatige activiteiten zijn."

Rechter op de stoel van de politiek

Stoffer wil graag zien dat de motie uitgevoerd gaat worden. "Wij willen gewoon antwoord of de representativiteit wordt geborgd. Als je daar geen antwoord op wil geven dan heb je iets te verbergen, want zo moeilijk is het niet om dat na te gaan." Kröger ziet de motie liever niet uitgevoerd. "De heer Stoffer heeft in een eerder debat over deze motie gezegd dat de rechter op de stoel van de politiek gaat zitten. Ik zou zeggen dat met dit soort moties de politiek op de stoel van de rechter gaat zitten."

Meer van De Nieuws BV?

Volg ons op Instagram, en Facebook.

Ster advertentie
Ster advertentie