Opinie & Commentaar
BNNVARA

Gekleurd nieuws

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. Gekleurd nieuws

Veel onderwerpen om je over op te winden in deze laatste Kamerweek. Boeren, viruswaanzinnigen en andere kermisklanten die de straten onveilig maakten. De strenge eisen die het kabinet stelt aan steun voor de overzeese delen van het Koninkrijk tegenover de slappe voorwaarden voor de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. De beschamende weigering van CDA en CU (let op de redundante C's) om ten langen leste alsnog voor opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen te stemmen, ondanks de ontroerende oproep van overlevende Joodse onderduikers… Je weet niet waar je moet beginnen.

Manifest

Dicht bij huis dan maar. Want het was ook de week waarin het manifest 'Stop racisme en discriminatie in de media' verscheen, en hier en daar voor hoogoplopende discussies zorgde. Hoewel, hier en daar… Eigenlijk met name onder een paar verzuurde columnisten in landelijke dagbladen. Zij zinspeelden met naoorlogse heldenmoed op de NSB, omdat er in het manifest gevraagd wordt om een meldpunt voor bedoeld of onbedoeld racistisch of discriminerend gedrag op redacties. En ze klaagden over het gebrek aan concrete voorbeelden van dergelijk gedrag (hoewel het stuk vol verwijzingen staat naar onderzoek dat zulks aantoont).

Ik heb het manifest getekend. Niet omdat ik dagelijks racisme en discriminatie meemaak op de redactie van De Nieuws BV. Maar misschien juist wel omdat ik zoiets nooit ervaar. Wat logisch is, omdat ik een witte oudere man ben. Maar wel een die er aan hecht dat al zijn collega's zich veilig voelen op de werkvloer.

Kort door de bocht

Voor de critici: Ja, er staan formuleringen in het manifest die kort door de bocht zijn. En ja, ieder voorbeeld kun je met een tegenvoorbeeld onschadelijk maken. Maar feit is dat de discussie over meer diversiteit in de media al speelde toen ik 30 jaar geleden mijn eerste stappen in Hilversum zette, en dat verandering dus veel te langzaam gaat.

De meeste moeite heb ik zelf met de stelling in het manifest dat het publiek recht heeft op 'representatie door mensen met verschillende afkomsten, huidskleuren, lichamen, seksualiteiten en geloofsovertuigingen'. Die eis is volgens mij niet alleen lelijk geformuleerd, maar ook innerlijk tegenstrijdig. Hij behoeft in elk geval nuancering. Hier worden te veel onvergelijkbare eigenschappen op één hoop gegooid.

Zo pas ik er zelf voor om samen te werken met, noem eens wat, een moslim die niks van lhbt'ers moet hebben, of met een christen die het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen ter discussie stelt. Om misverstanden te voorkomen: dat accepteer ik ook niet van agnosten of atheïsten. Racisme op zichzelf is trouwens stevig geworteld in de leer van 17e eeuwse dominees die de slavernij goedpraatten door zwarte Afrikanen hun menselijkheid te ontzeggen. Maar dát kun je de gelovigen van nu dan weer niet verwijten, het verstand komt met de eeuwen.

Pluriform

De vraag om afspiegeling kent ook zijn grenzen. Want wat moet er waar allemaal gerepresenteerd zijn? Je kunt moeilijk gaan eisen dat er een overtuigde PVV'er bij BNNVARA in dienst moet treden, of ik bij WNL, om op de redacties daar een betere dwarsdoorsnede van de maatschappij te bewerkstelligen. Dat zou tot bizarre situaties leiden. Straks moet er nog een verplichte Fries in het bestuur van KOZP. Of een onderduiker bij de ChristenUnie... Maar het ging over de media. Gelukkig hebben we een pluriform omroepbestel, zodat alle opvattingen en stemmen als het goed is naast elkaar aan bod komen.

Alle stemmen? Afgelopen vrijdag deed ik de samenstelling van De Nieuws BV. Zoals altijd vond er 's ochtends een korte vergadering plaats met de samenstellers van de andere Radio 1-programma's. Dat gebeurt dagelijks, om te checken of we geen groot nieuws missen of niet teveel in elkaars vaarwater zitten. In coronatijd is dat een vergadering op afstand. Mijn computerscherm toonde acht witte mannenhoofden.

Ik weet zeker dat iedereen daar zat vanwege zijn kwaliteiten, en we kunnen er geen van allen wat aan doen dat we als witte man geboren zijn. Maar toch was ik blij dat mijn handtekening onder het manifest staat.

Wim van Klaveren werkt voor De Nieuws BV

Meer van De Nieuws BV?

Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

Ster advertentie
Ster advertentie