Binnenland

Hoeveel mag je bijverdienen met een uitkering?

foto: ANP Fotofoto: ANP Foto
  1. Nieuwschevron right
  2. Hoeveel mag je bijverdienen met een uitkering?

[AVROTROS] Mag je met een uitkering bijverdienen en hoeveel zou dat dan zijn? Er blijken nogal wat verschillen te zitten in de bijverdiengrenzen bij uitkeringen. Radar kreeg er veel vragen over.

Hoeveel mag je bijverdienen met een uitkering?

Het was de afgelopen week groot in het nieuws dat de gemeente Amsterdam een proef start om bijstandsgerechtigden 200 euro per maand te laten bijverdienen. Wethouder Arjan Vliegenthart wil op deze manier zien of mensen sneller werk vinden. Voor mensen met een bijstandsuitkering is de mogelijkheid tot bijverdienen een welkome aanvulling. Er is geen tegenprestatie vereist voor het bijverdienen en daarom mag Amsterdam niet meedoen met een soortgelijke proef die landelijk uitgerold wordt.

Het plan ligt momenteel bij staatssecretaris Tamara van Ark die zegt dat het plan wel binnen de kaders van de Participatiewet moet vallen. Het ministerie van Sociale Zaken zegt ruimte te zien voor eigen experimenten van gemeenten.

Welke uitkeringen zijn er?

Er zijn nogal wat uitkeringen voor Nederlanders, afhankelijk van hun eigen situatie. De meest belangrijke zijn de WW, Wajong, AOW, WIA, bijstand en de WAO. Hoeveel je op dit moment mag bijverdienen verschilt per uitkering. Een uitkering is over het algemeen geen vetpot en dus is het voor veel mensen belangrijk om hun inkomen aan te vullen, soms zelfs om rond te komen. Per uitkering verschilt ook de instantie die aan je uitbetaalt. Zo gaat de AOW via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de WW, Wajong, WIA en WAO via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Beiden zijn overheidsinstanties. De bijstand gaat via de gemeente.

Werkloosheidsuitkering (WW)

Wie zonder baan komt te zitten kan een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Dat is vooral bedoeld als opvulling als je ineens zonder inkomen komt te zitten in een periode dat je weer gaat solliciteren voor een nieuwe baan. Je mag de eerste twee maanden van je WW-uitkering 75% van je inkomsten aftrekken. Na die twee maanden wordt dat 70%. Wie meer dan 87,5% van het WW-maandloon bijverdient krijgt geen WW-uitkering meer. UWV stelt dat werken moet lonen en dus mag je elk bedrag bijverdienen. Dat moet je wel elke maand doorgeven aan het UWV. Wat je bijverdient wordt gekort op het geld dat je elke maand van het UWV krijgt.

WIA-uitkering

Als je na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden kan je een WIA-uitkering vragen. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bestaat uit een WGA- en IVA-regeling, oftewel de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Voor welke uitkering je in aanmerking komt is afhankelijk van hoeveel je kan werken. Het UWV stimuleert mensen om te reïntegreren in het arbeidsproces. Van elke verdiende euro mag dertig cent behouden worden bij een WGA-uitkering.

Bijstandsuitkering (WWB)

Mensen die niet in aanmerking komen voor een andere uitkering kunnen zich bij de gemeente aanmelden voor een bijstandsuitkering. Daarmee kan je de periode overbruggen tot je weer werk gevonden hebt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitbetalen van een bijstandsuitkering. Hoeveel je mag bijverdienen verschilt per gemeente.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Pensionado's hebben recht op collectief ouderdomspensioen. Deze volksverzekering keert maandelijks uit vanaf het moment dat een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als AOW'er mag je bijverdienen zonder beperkingen, maar omdat de bijverdiensten dan als inkomen gezien worden, kan het zijn dat je meer belasting moet betalen, omdat je in een hogere belastingschijf komt. Check dit bij de Belastingdienst.

Wajong

De Wajong is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en gericht op jongeren die voor hun achttiende verjaardag of tijdens het studeren een ziekte of handicap hebben. Hierdoor kunnen zij niet meer werken. De afgelopen drie jaren heeft het UWV gekeken wie er met een Wajong-uitkering kon werken en daarbij is ook hulp geboden bij het vinden van een baan. Wat je mag bijverdienen is afhankelijk van wanneer je een Wajong-uitkering hebt aangevraagd. Wajongers van na 2010 vallen onder dezelfde regels als mensen met een WIA-uitkering. Voor Wajongers van voor 2010 ligt de situatie anders. Het UWV legt dat in een reactie als volgt uit: "Deze wet is een zogenaamde gestaffelde wet, waarin de maximum extra inkomsten afhangen van de mate van arbeidsongeschiktheid. Per arbeidsongeschiktheidsklasse is er een plafond ingesteld. De som van de uitkering en de inkomsten mag niet boven dit plafond uitkomen. Hoeveel iemand mag bijverdienen wordt daarom individueel bepaald. Als de bijverdiensten niet boven het plafond uitkomen, mogen klanten deze houden".

WAO-uitkering

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) kan je niet meer aanvragen, want deze is opgevolgd door de WIA-regeling. Als je voor 1 januari 2004 ziek was geworden kon je een WAO-uitkering aanvragen. Tegenwoordig is dat alleen nog mogelijk voor mensen die in het verleden ook een WAO-uitkering hebben gehad. Mensen met een WAO-uitkering mogen bijverdienen, maar ook hier is dat afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Als je je bijverdiensten en de uitkering optelt mag je niet hoger uitkomen dan het bedrag dat voor 'jouw categorie arbeidsongeschiktheid' staat.

Reageren? Dat kan onder dit artikel op de website van Radar of plaats een reactie op de Facebookpagina van Radar. Dit artikel en meer consumentennieuws in je mailbox? Meld je dan aan voor de gratis nieuwsbrief van Radar.

Ster advertentie
Ster advertentie