Fragment

Visdiefjes van het Ilperveld

  1. Fragmentenchevron right
  2. Visdiefjes van het Ilperveld

Iets ten noorden van Amsterdam ligt het Ilperveld. Ooit een veenwinningsgebied, later een vuilnisbelt. En tegenwoordig een Natura-2000 natuurgebied, eigendom van Landschap Noord-Holland. Het is een bijzonder veenweidegebied waar stroken moeras, veenmosrietlanden, vochtige heiden, berkenbroekbosjes, trilveen en grasland elkaar afwisselen. Het gebied is geheel doorsneden met water.