Fragment

Adviescommissie: Migranten uit 'veilige landen' moeten vaker een werkvisum krijgen

  1. Fragmentenchevron right
  2. Adviescommissie: Migranten uit 'veilige landen' moeten vaker een werkvisum krijgen

Het aantal asielzoekers dat uit veilige landen komt, wordt steeds groter. Inmiddels komt 1 op de 5 mensen die hier asiel aanvraagt, uit een veilig land. Wat is daar aan te doen? Deze vraag legde de staatssecretaris neer bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Deze commissie is onafhankelijk en adviseert het kabinet en het parlement op het gebied van migratie.

Door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit landen die als veilig worden aangemerkt, kan Nederland volgens de adviescommissie illegale migratie ontmoedigen. De adviescommissie verwijst naar Duitsland en Zweden, daar krijgen Albanezen op kleine schaal tijdelijke werkvisa. Zo verzorgt Duitsland opleidingen voor sectoren die kampen met een tekort aan arbeidskrachten, zoals de bouw.


Reactie ministerie:

De staatssecretaris zal binnen drie maanden een inhoudelijke reactie op dit advies naar de Kamer sturen. In het algemeen geldt natuurlijk dat het kabinet inzet op de terugkeer van vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven. Zo kijken we samen met andere departementen hoe de samenwerking met de landen van herkomst kan worden versterkt en vormgegeven. En zetten we ons in EU-verband in voor een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen en een uniforme toepassing daarvan.