Fragment

Enormestijging in boetes NVWA

  1. Fragmentenchevron right
  2. Enormestijging in boetes NVWA

Enormestijging in boetes NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in2017 ruim achtduizend boetes opgelegd, dertig procent meer dan in het jaarervoor. Dat blijkt uit het jaarrapport van 2017. Inspecteur-generaal Rob vanLint vertelt waar deze enorme stijging vandaan komt.

Het totale bedrag aan uitgeschreven boetes in 2017bedraagt bijna dertien miljoen euro. Meer dan de helft van deboetes (4.801) is opgelegd voor overtredingen van de Warenwet. Dehoogste boete (€ 540.000) is opgelegd voor een overtreding van de Tabaks-en rookwarenwet. 

Scherper beleid

Volgens Rob van Lint is destijging is voor een groot deel toe te schrijven aan een aanscherping van hetinterventiebeleid. De NVWA is strenger geworden en geeft in plaats van twee schriftelijkewaarschuwingen nog maar één waarschuwing vooraf. "Wij houden toezicht opde belangen van de consument, zoals voedselveiligheid endierenwelzijn", zegt hij. "Als dat niet in orde is, moeten we strengoptreden." 

Minder agressie tegen toezichthouders

Ook opvallend is de afname inhet aantal meldingen over agressief gedrag tegen medewerkers van de NVWA.Terwijl het aantal meldingen de laatste jaren alleen maar toenam, heeft er in2017 een afname plaatsgevonden. In plaats van 91 werden 76 meldingen overagressie gedaan, waarvan de helft ging om verbale agressie.

Toch is het volgens Van Lintbelangrijk dat er meer aandacht komt voor het risico dat NVWA-inspecteurslopen. "Er is een lichte afname, en op het totaal aantal inspecties van deNVWA gaat het gelukkig maar om kleine aantallen", constateert hij."Maar het gaat niet alleen om de kwantiteit van de gevallen; ook om deernst ervan. Dat is wat mij zorgen baart." Mogelijk roept hetaangescherpte beleid meer weerstand en agressie op bij onder toezichtgestelden.

Namen van slachthuizen worden openbaar

Daarnaast werkt Rob van deLint toe naar meer openbaarheid en transparantie van de NVWA. Zo is hij van plan deze zomer de namen van slachthuizen openbaar te maken, met bijbehorende scores op onder andere hygiëne en dierenwelzijn. “Zo heeft de consument toegang tot de inspectieresultaten en kunnen de supermarkten laten zien waar ze het vlees vandaan halen.”

Video niet beschikbaar