Fragment

Stand.nl: Geweld tegen agenten is onvermijdelijk

  1. Fragmentenchevron right
  2. Stand.nl: Geweld tegen agenten is onvermijdelijk

Elk jaar weer hetzelfde riedeltje van de politietop. Maar echt geloof heb ik er niet meer in dat er echt wat verandert. Blijkbaar moeten er eerst doden vallen?’, klagen agenten op het interne communicatienetwerk van de Nederlandse politie.

De berichten verschenen nadat een deelnemer van een trouwstoet in Rotterdam een agent bewusteloos had geslagen.

De politie moet de stront van de samenleving opruimen, zo verwoordt de politievakbond ACP het. De ACP kreeg tientallen mails binnen van ontevreden agenten. Het ontbreekt aan respect en ontzag van burgers.

Kritiek richt zich ook op korpschef Erik Akerboom, die zegt dat geweld tegen agenten zwaarder bestraft moet worden. Maar daar wordt schamper op gereageerd: ‘Verontwaardiging en afschuw. Daar drijft het halve bedrijf op. Maar dáden, daar ontbreekt het aan’
 
Er wordt door de vakbond gepleit voor hogere straffen voor geweld tegen agenten. En het gezag van de agenten moet terugkeren in de samenleving. Maar ligt daar de oplossing? Hogere boetes, langere celstraffen en agenten die sneller naar de wapenstok kunnen grijpen? 

Of zou in een hogere weerbaarheid van agenten misschien de oplossing liggen? Moet de Nederlandse politieagent accepteren dat geweld nou eenmaal bij zijn beroep hoort?