Fragment

Het Mediaforum met Yoeri Albrecht en Sonny Motké

  1. Fragmentenchevron right
  2. Het Mediaforum met Yoeri Albrecht en Sonny Motké

We hebben het over de brede aandacht van de Volkskrantvoor de slechte omstandigheden van oud IS-strijders. Hoe zit het met deaandacht van de media voor de slachtoffers? Ook kijken we naar de berichtgevingvan de media over de verdachte die is opgepakt voor de moord op de advocaatDerk Wiersum: groot nieuws, maar met weinig informatie. In hoeverre wordt ergespeculeerd en zouden meer  detailsgewenst zijn?

Aan tafel zitten Yoeri Albrecht, Sonny Motké enSpraakmaker Hans Aarsman.

Ook hebben we het over de rode draad in de economischeverslaggeving in de kranten van vanochtend. Die draad bestaat namelijk uit defocus op beloningen. Is het goed dat de media blijven hameren op bonussen enbeloningen?

Vervolgens praten we over de bestrijding van desinformatieop Facebook. Facebook moet zélf op zoek naar berichten om ze vervolgens teverwijderen, stelt het Europese Hof. Is dit inderdaad een verantwoordelijkheidvan Facebook en hoe gaat dit in z’n werk? Hoe zit het daarnaast met de functievan de pers?

Tot slot hebben we het over Jesse Klaver, die dezeweek liet weten dat GroenLinks alle begrotingen goed gaat keuren. Hij kreegdaarna zijn halve achterban over zich heen, terecht? Is er bij Klaver sprakevan een nieuwe soort transparantie?