Fragment

Nieuwe wet GGZ: Van hulpverlener tot aanklager

  1. Fragmentenchevron right
  2. Nieuwe wet GGZ: Van hulpverlener tot aanklager

Sinds 1 januari is een nieuwe dwangopname wet  van kracht voor mensen die door een psychische stoornis een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen: De Wet verplichte GGZ. Die wet vervangt de oude BOPZ: De wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. Aan de nieuwe wet is meer dat 10 jaar gesleuteld. Op papier heeft de betrokkene meer inspraak over de behandeling, maar er is ook veel kritiek: te bureaucratisch en te ingewikkeld. Diverse partijen, een GGZ instelling, burgemeester of buren kunnen onder de nieuwe wet een zogenaamde Zorgmachtiging aanvragen voor problematische, kwetsbare of overlast gevende  mensen,  die vervolgens door de rechter wordt getoetst.  De wet lijkt te passen in de tijdgeest waarbij steeds minder ruimte lijkt te zijn voor kwetsbare mensen. Een reportage van Willem de Haan en in de studio geneesheer directeur Arnoud Jansen van de GGZ instelling Dimence.