Fragment

Demonstraties in Frankrijk, want 'Macron vergroot ongelijkheid

  1. Fragmentenchevron right
  2. Demonstraties in Frankrijk, want 'Macron vergroot ongelijkheid

President Emmanuel Macron heeft in het eerste half jaar van zijn presidentschap flink vaart gemaakt met zijn hervormingen. Die van de arbeidsmarkt, met soepeler ontslagrecht, horen bij de meest omstreden maatregelen. De Franse vakbonden gaan vandaag weer landelijk de straat op uit protest tegen het 'te rechtse beleid' van Macron.

Véronique Siegel, directrice van Hôtel Monopole Métropole in het centrum van Straatsburg, is juist blij met de hervormingen. Terwijl ze stapels met papieren doorbladert en dikke dossiers op tafel uitstalt, zucht en steunt ze en moet er dan zelf om lachen. "Het is echt zó ontzettend veel werk!" De vraag was: is het moeilijk om personeel te ontslaan? "Ja", zegt ze.

Ontslagrecht

Siegel heeft 22 mensen in dienst. En ze staat te juichen bij de hervormingsplannen van president Emmanuel Macron, want: het ontslagrecht wordt versoepeld. Er komt een einde aan de wereldberoemde en alles afremmende Franse bureaucratie, hoopt ze.

"Als het economisch tegenzit en ik mensen moet ontslaan, hoef ik straks nog maar één formulier in te vullen", vertelt Siegel. "Vroeger moesten we een hele stapel met documenten invullen. Als je ergens één woord verkeerd schreef, kon het ontslag al ongedaan worden gemaakt."

Gepensioneerden

Werknemers maakten ook relatief snel aanspraak op torenhoge ontslagvergoedingen. "Die vergoeding wordt nu aan banden gelegd", aldus Siegel. "Dat is goed, want het ging vaak om zóveel geld dat zelfs je bedrijf in gevaar kon komen. Het gevolg was dat vooral kleine ondernemers nauwelijks personeel durfden aan te nemen: ze waren bang voor de financiële gevolgen als ze die mensen ooit weer moesten ontslaan."

De gezamenlijke vakfederaties die de actiedag van vandaag organiseren, zeggen dat Macron een liberale koers vaart die de ongelijkheid vergroot en een minderheid bevoordeelt. Onterecht is die klacht niet. Uit onderzoek blijkt dat de allerrijkste Fransen het meest profiteren van de belastingplannen van Macron. Econoom Éric Heyer: "Gepensioneerden, ambtenaren en een deel van de middenklasse gaan er juist op achteruit."

De economische denktank waar hij werkt, de OFCE, rekende de plannen van Macron door en kwam tot een opmerkelijke conclusie. "De komende vijf jaar zou de economie sowieso groeien en de werkloosheid dalen, door de conjunctuur. De maatregelen van deze regering hebben daar nauwelijks invloed op."

Volgens Heyer wil Macron de economie vooral moderniseren. Frankrijk wil zich aanpassen aan noordelijke Europese landen, met een liberale economie én een verzorgingsstaat. "Macron wil bedrijven de ruimte geven en zwakkeren beschermen. Dat is een ommezwaai voor het bureaucratische en centraal aangestuurde Frankrijk en dat kost dus tijd. De resultaten van die modernisering zullen pas over 10 à 15 jaar zichtbaar zijn."