Fragment

Jongeren in Schilderswijk: politie discrimineert nog steeds

  1. Fragmentenchevron right
  2. Jongeren in Schilderswijk: politie discrimineert nog steeds

Er is nog steeds veel wantrouwen tegen de politie onder jongeren in de Haagse Schilderswijk. In een onderzoek van de Haagse Hogeschool staat dat de verhoudingen in de wijk wel iets zijn verbeterd, maar dat de problemen nog lang niet zijn opgelost.

De woede van jongeren tegen de politie kwam twee jaar geleden na de dood van Mitch Henriquez tot uiting in hevige rellen die enkele dagen duurden. Henriquez overleed na zijn arrestatie door zuurstofgebrek dat werd veroorzaakt door een nekklem van politieagenten.

De onderzoekers spraken met zo'n vijftig jongeren uit de wijk, zowel voor als na deze gebeurtenissen.

Discriminatie

Jongeren voelen zich door de politie niet goed behandeld. Ze zeggen allemaal dat de politie discrimineert, etnisch profileert en niet naar ze luistert. Een positieve uitzondering hierop vormt de wijkagent. Die vinden ze wel oké, want die kennen ze.

Deze beleving van de jongeren staat haaks op de uitkomst van een onderzoek door de Nationale ombudsman uit 2014. Daar kwam uit dat er geen aanwijzingen zijn voor structurele misstanden bij de politie in de Schilderswijk.

Na de dood van Mitch Henriquez en de daaropvolgende rellen is er wel iets veranderd, vertelt onderzoeker Corina Duijndam. "Er is toen een grote omslag geweest in de houding van politie en gemeente, er is meer binding met de buurt en er zijn minder ID-controles. Dat zeggen de jongeren in interviews. Maar toch zijn ze nog steeds negatief over de politie. Hun beeld verandert niet zo snel.

"Tweederangs burgersVolgens Duijndam zien jongeren in de Schilderswijk de politie als vertegenwoordiger van het grotere systeem, de overheid, waarin ze geen vertrouwen hebben. "Jongeren voelen zich onmachtig tegenover dat systeem", zegt Duijndam.

"Het staat voor werkloosheid en discriminatie. Ze voelen zich tweederangs burgers. Iedere witte die ze zien is een politieman of een journalist die iets slechts schrijft over de wijk, of een leraar die ze straf geeft. Er is een grote afstand tussen de samenleving en de wijk."

Betere uitleg

Volgens de onderzoekers zou het goed zijn als de samenstelling van het politiekorps in de Schilderswijk een betere afspiegeling vormt van de etnische diversiteit onder de wijkbewoners. Ook denken ze dat de terughoudendheid in ID-controles en een betere uitleg aan burgers waarom die controles worden gehouden goed zijn voor de verhoudingen tussen politie en de wijkbewoners.