Fragment

Het gaat goed met Nederland: meer geld, vaker werk, langer leven

  1. Fragmentenchevron right
  2. Het gaat goed met Nederland: meer geld, vaker werk, langer leven

De kwaliteit van leven in Nederland is de afgelopen 25 jaar gestegen. Op vrijwel alle belangrijke terreinen is vooruitgang geboekt: Nederlanders hebben meer te besteden, leven jaren langer, zijn beter opgeleid en hebben vaker werk. De criminaliteit is gedaald, huizen zijn van een betere kwaliteit. En mensen van alle leeftijden sporten meer en gaan vaker op vakantie.

Dat staat in De sociale staat van Nederland 2017, het rapport waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere twee jaar beschrijft hoe het gaat met Nederland en de Nederlanders. Dit keer zet het SCP een stap terug en beschrijft het de ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuw.

Politie

In die periode is de leefsituatie van alle sociale groepen verbeterd. Vrouwen hebben veel vaker een baan - de meesten in deeltijd. En het percentage Nederlanders dat hoger is opgeleid (hbo of universiteit) is verdubbeld: van 18 naar 36 procent. Vooral bij mannen stijgt de levensverwachting in hoog tempo: inmiddels worden zij gemiddeld bijna 80, hoewel vrouwen nog steeds drie jaar ouder worden. De tevredenheid over de politie is toegenomen en de misdaadcijfers dalen niet alleen; Nederlanders voelen zich ook daadwerkelijk veiliger.

Niet iedereen ervaart de vooruitgang, geeft SCP-adjunctdirecteur Rob Bijl toe in het NOS Radio 1 Journaal. Hoewel mensen steeds minder negatief denkt over de multiculturele samenleving, denkt 39 procent van de Nederlanders negatief over migranten.