Fragment

Uitstoot broeikasgassen blijft groeien

  1. Fragmentenchevron right
  2. Uitstoot broeikasgassen blijft groeien

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 1 procent gestegen. Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen jaren door, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De rechter oordeelde eerder in de Urgenda-zaak dat in 2020 de uitstoot 25 procent lager moet zijn dan in 1990. In 2016 bedroeg de afname ten opzichte van 1990 zo'n 11 procent.

De uitstoot neemt de laatste jaren vooral toe door de groeiende economie, zegt onderzoeker Cor Pierik van het CBS. "Er wordt meer geproduceerd en dat leidt tot meer uitstoot. Vooral de chemische industrie draagt daaraan bij, maar ook het energiegebruik in huizen en kantoren."

Ook de elektriciteitscentrales veroorzaakten een hogere uitstoot. Ze hadden in 2016 zelfs een recordproductie. "We moesten zelf meer elektriciteit gaan produceren omdat we minder konden importeren. In België en Frankrijk stonden centrales stil."


Steenkool

Het aandeel van steenkool in de elektriciteitsopwekking is wel gedaald. In plaats daarvan is aardgas gebruikt en dat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Het aandeel steenkool in de productie is nu 32 procent, terwijl dat in de jaren daarvoor flink was toegenomen tot 36 procent.

Sinds 1990 is er veel winst behaald bij het schoner produceren, maar die ontwikkeling staat al een tijdje min of meer stil. "De uitstoot per product is sinds 1990 42 procent minder geworden", zegt Pierik van het CBS. "Maar die winst is vooral eind jaren 90 en begin deze eeuw gehaald."


Duurzame energie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken meldt in een rapportage aan de Tweede Kamer dat het aandeel van hernieuwbare energie in 2018 snel zal groeien. Volgens de minister zijn er veel projecten voor duurzame energie gepland.

Vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie is dit voorjaar 5,8 miljard euro subsidie verstrekt aan 4530 projecten. Die projecten betreffen bijvoorbeeld energie uit zon, wind, water, geothermie of biomassa. Het grootste deel van de subsidiepot ging naar zonne-energie.

"Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken, hebben een steeds lagere kostprijs", schrijft Kamp. "Het is goed dat mede als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen."


Doelstelling niet onhaalbaar

Hoewel de uitstoot de afgelopen jaren dus is toegenomen in plaats van gedaald, wil Cor Pierik van het CBS niet zeggen dat de Urgenda-doelstelling onhaalbaar is. "We zijn de afgelopen jaren inderdaad niet opgeschoten, maar het is toch koffiedik kijken. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, bijvoorbeeld de toenemende populariteit van elektrische auto's. Ook is het afwachten of er nog kolencentrales dichtgaan."