Fragment

Meer meldingen van in buitenland achtergelaten kinderen

  1. Fragmentenchevron right
  2. Meer meldingen van in buitenland achtergelaten kinderen

Het aantal meldingen van jongeren die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten neemt toe. Hun paspoort en telefoon wordt veelal afgenomen, waarna ze onder dwang moeten trouwen. Ook laten ouders hun kind soms achter in het land van herkomst omdat ze in hun ogen te verwesterd zijn.

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) registreerde in de eerste vijf maanden van dit jaar 15 gevallen van achterlating. In 2015, toen het werd opgericht, ging het om een aantal van 23. In 2016 en 2017 om respectievelijk 26 en 30 gevallen.

Omdat de zomer eraan komt, vraagt het LKHA aandacht voor deze jongeren in een campagne. Die richt zich op docenten en andere begeleiders. Ze worden opgeroepen alert te zijn op signalen. Dat kan zijn dat een jongere bang is om op vakantie te gaan, last-minute op bezoek gaat bij familie in het buitenland of plotseling afwezig is.

Docenten krijgen het advies om geen contact op te nemen met de ouders, maar met de leerling zelf. Ook kunnen ze deskundigen inschakelen van bijvoorbeeld Veilig Thuis. De campagne is in samenwerking met de vier grote steden.

Jongeren die worden achtergelaten in het buitenland hebben vaak een laag IQ of een beperking, maar het zijn ook relatief vaak hoogopgeleide vrouwen. Bij de tweede generatie niet-westerse migranten komt het vaker voor. Het zijn niet alleen meisjes die worden achtergelaten, ook jongens worden slachtoffer, bijvoorbeeld omdat ze alcohol gebruiken of vanwege hun geaardheid. "Om te voorkomen dat hun kind 'afglijdt', grijpen de ouders in", zegt het LKHA.

De organisatie merkt dat potentiële slachtoffers vaak terughoudend zijn om hulp te zoeken. "Vaak zien we dat kinderen zich schamen of niet kunnen en willen geloven dat hun ouders tot zoiets in staat zijn", zegt woordvoerder van het LKHA Diny Flierman.