Fragment

Uitstoot broeikasgassen stijgt nog steeds

  1. Fragmentenchevron right
  2. Uitstoot broeikasgassen stijgt nog steeds

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar opnieuw gestegen, met een 0,5 procent. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een jaarlijks onderzoek naar de uitstoot. De stijging komt vooral door andere broeikasgassen dan CO2, de mondiale uitstoot daarvan bleef net als in 2015 nagenoeg gelijk.

Het planbureau nam dit jaar voor het eerst ook andere broeikasgassen dan CO2 mee in het onderzoek. Het gaat dan om methaan, lachgas en de zogeheten F-gassen, waar de uitstoot van steeg. Samen vormen ze ruim een kwart van de totale hoeveelheid broeikasgassen, die jaarlijks wordt uitgestoten.

Belangrijke bronnen zijn de productie van fossiele brandstoffen, de veeteelt, de teelt van rijst en afvalstortplaatsen. Hier komt methaan bij vrij, een veel sterker broeikasgas dan CO2 (ongeveer 25 keer sterker).