Fragment

Armoede in Nederland daalt, maar relatief veel arme 90-plussers

  1. Fragmentenchevron right
  2. Armoede in Nederland daalt, maar relatief veel arme 90-plussers

Nederland telt weer minder mensen die in armoede leven. In 2017 waren dat bijna 939.000 mensen, een jaar eerder ging het nog om bijna 1 miljoen mensen. Die afname is te verklaren door de economische groei en de toegenomen werkgelegenheid, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Van alle kinderen tot en met 12 jaar in Nederland is ongeveer 9 procent arm volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Van de ouderen vanaf 90 jaar is bijna 11 procent arm.