Fragment

Het gaat slecht met de vogel in de stad

  1. Fragmentenchevron right
  2. Het gaat slecht met de vogel in de stad

In de periode 1990 2017 zijn de populaties van 13 van de 20 voor de stad kenmerkende broedvogelsoorten juist in het stedelijk gebied in aantal afgenomen. De kuifleeuwerik is als broedvogel zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Alleen van de huiszwaluw neemt sinds 1990 de populatie toe, zowel in de stad als landelijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.

Video niet beschikbaar