Fragment

Coronapreventie in religieuze gemeenten

  1. Fragmentenchevron right
  2. Coronapreventie in religieuze gemeenten

De coronacijfers stijgen weer, de druk op sommige ziekenhuizen neemt toe en daarom gaat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weer coronapatiënten over de zorgregio's verspreiden. Vooral ziekenhuizen in en rond de Biblebelt
krijgen weer meer van zulke patiënten binnen, van wie de meesten niet gevaccineerd zijn. Almatine Leene is theoloog des vaderlands en vertelt hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijkt.