Fragment

Twintigers op financiële achterstand

  1. Fragmentenchevron right
  2. Twintigers op financiële achterstand

Twintigers zijn steeds minder gaan verdienen, terwijl andere generaties er juist op vooruit zijn gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Staistiek (CBS). Twintigers hebben vaker flexibele arbeidscontracten en verdienen daardoor minder. Ook hebben ze door de crisis vaker genoegen genomen met lagere lonen.


Crisis

Uit de cijfers blijkt dat twintigers gemiddeld zo'n 800 euro minder zijn gaan verdienen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Alle andere werkenden zijn er juist op vooruit gegaan. Hun inkomen is tussen 2004 en 2014 gestegen van 24,9 duizend euro naar 26,1 duizend euro. Een stijging dus met zo'n 1100 euro.


Het flexibele arbeidscontract en de dalende werkgelegenheid tijdens de crisis worden als oorzaak gezien voor de daling van het inkomen van twintigers. Omdat jongeren na hun opleiding graag aan het werk willen en er weinig werk is, nemen ze voor lage lonen een flexibel arbeidscontract aan.


Ook komt het voor dat jongeren via een traineeship gaan werken en dat ze tegen niet of slechts heel weinig betaald krijgen.


Omdat andere leeftijdsgroepen meer in vaste banen werken, met afgesproken loonstijgingen, zijn zij er juist wel in salaris op vooruitgegaan.


Achtergestelde generatie

In Radio Eenvandaag praten we hierover met Martin Visser, economisch commentator van De Telegraaf en met Kai Heijneman, de kersverse voorzitter van FNV Jong. 


Het is niet alleen het salaris dat achterblijft en daarom stellen we ook de vraag of de twintigers van nu een achtergestelde generatie zijn waar we ons zorgen over moeten maken.


Deze groep krijgt namelijk ook te maken met een leenstelsel, zij kunnen tijdens hun studie geen gebruik maken van een studiebeurs en zullen alles moeten lenen. Daarnaast moeten jongeren veel meer spaargeld hebben als ze een eigen woning willen komen en zullen ze waarschijnlijk tot hun 72ste door moeten werken voordat ze AOW krijgen.


En dat terwijl de jongeren de toekomst van ons land zijn. Moeten we ons daar zorgen over maken of juist vertrouwen op de veerkracht van deze generatie? Ook hebben we het over het minimumloon en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.