Fragment

Haags Handwerk: Hoe speelt een kamerlid in op volkswoede?

  1. Fragmentenchevron right
  2. Haags Handwerk: Hoe speelt een kamerlid in op volkswoede?

Donderdagmorgen zorgde een bericht van ING voor eenenorme volkswoede. Het salaris van topman Ralph Hamers moest volgens de bankomhoog. Anders zou de topman in handen kunnen vallen van andere banken. Hoeveelde topman meer moest gaan verdienen? Zo’n 50 procent meer, om uiteindelijk uitte komen op een salaris van 3 miljoen euro.

Veel Nederlanders voelden de noodzaak van deze salarisverhogingniet zo. Sterker nog: de stroom van reacties op de sociale media was haast ongekend.En zo’n volksfurie ontgaat uiteraard ook onze volksvertegenwoordigers in DenHaag niet.

In Haags Handwerk gavenJurjen van den Bergh en Sharon Gesthuizen een inkijkje in dewijze waarop in Den Haag wordt omgegaan met een zaak waar het publiek zo mee begaanis. Volgens Gesthuizen is het logisch dat kamerleden reageren op zo’nnieuwsfeit. “Zij zijn ten slotte de volksvertegenwoordigers. Ze hebben hun taakserieus opgepakt en het heeft een rol gespeeld. Maar ze moeten niet de foutgaan maken om te denken dat ze de haan zijn die de zon kan laten opkomen doorte kraaien”.

Zeker in verkiezingstijd leveren dit soort berichtenaltijd veel politieke ophef op. “Daarom denk ik ook echt: what were they thinking bij ING”,aldus Van den Bergh. “Dit gaat altijd gedoe opleveren als je ditaankondigt. Maar twee weken vóór de verkiezingen kun je er vergif op innemendat dit groot nieuws gaat worden.

Voor een politicus is essentieel om bij dat soortberichten snel de media te zoeken. “Want; wat gaat er meestal gebeuren: er isuiteindelijk in het ANP-bericht en het journaalbericht ruimte om één of tweepolitici op te voeren. Dus iedereen wil een politieke handeling om eigenaar teworden van het probleem”, aldus Van den Bergh.

Oud-kamerlid Sharon Gesthuizen weet uit eigen ervaring hoebelangrijk het is om in dit soort situaties snel te handelen. “Je hebt echt jecomplete arsenaal aan handelingen tot je beschikking. Je kunt je eigen socialmedia aanspreken, je kunt een nota schrijven, vragen, een wet schrijven”.

In dit geval buitelden de Kamerleden over elkaar heen omte reageren. Het was GroenLinks Kamerlid Jeroen Snels die als eerste eenhoorzitting aanvroeg, maar Jan Paternotte (D66) was uiteindelijk degene die hetANP-bericht haalde. Dat druist in tegen de informele regels van de TweedeKamer. “Ik wijt dat aan onervarenheid”, aldus Van den Bergh. “Het is goed gebruikdat je zegt: ik ondersteun het voorstel van mijn collega”. Je maakt je erechter niet populair mee in de kamer. “Je maakt er geen vrienden mee”, aldusGesthuizen, die zelf ook voorbeelden heeft van situaties waarin haar werk werdovergenomen door andere kamerfracties.

Vandaag besloot ING om het salaris van topman Hamers tochniet te verhogen. De spoedwet die bij GroenLinks in de maak is, blijft wel op deagenda staan.