Fragment

De houdbaarheid van de ouderenzorg

  1. Fragmentenchevron right
  2. De houdbaarheid van de ouderenzorg

Zo lang mogelijk thuis wonen als je oud bent: de overheid heeft er de laatste tien jaar actief op ingezet. Want het is wat mensen willen, is de gedachte. Maar gedwongen langer thuis wonen is eerst en vooral een bezuinigingsmaatregel. Hoe pakt dit beleid uit in de praktijk? En is het wel echt goedkoper?

Voor de één is het een prettig idee om in de vertrouwde omgeving verzorgd te worden. Maar er is ook een groep ouderen die tussen wal en schip valt. Voor hen is de juiste zorg niet goed te organiseren thuis. En wat als je geen sociaal netwerk hebt? Geen mantelzorgers, familie of betrokken buren. Wie helpt je dan? Maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen uit het hele land schetsen een beeld van verwaarlozing en eenzaamheid van die specifieke groep en maken zich zorgen. Zij zien steeds meer mensen die wel verpleeghuiszorg nodig hebben, maar waar geen plek voor is.

Samen met Follow the Money onderzocht Argos het beleid rond het langer thuis wonen van ouderen. We spraken met tientallen mensen uit de verzorging, en daarnaast met wetenschappers, toezichthouders en beleidsmakers. In Argos de resultaten van dit onderzoek en verhalen uit de praktijk.