Voorwaarden

5. Forumvoorwaarden

  1. Nieuwschevron right
  2. 5. Forumvoorwaarden

Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van de redactie, in het forum te plaatsen. Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen in het forum te plaatsen. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) in het forum te plaatsen. Het is niet toegestaan bijdragen in het forum te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen bijdragen over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart de NPO voor mogelijke aanspraken van derden. Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan. Berichten die, naar interpretatie van de redactie, ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden. Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing door de redactie van het forum verwijderd worden. De gebruiker geeft door deelname aan het forum aan de NPO onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of de NPO. De NPO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van het forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst. Over de forumvoorwaarden kan niet met de NPO worden gecorrespondeerd.

Ster advertentie
Ster advertentie