Voorwaarden

1. Algemeen

  1. Nieuwschevron right
  2. 1. Algemeen

Door deze internet site www.radio1.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren U daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Waar NPO wordt genoemd, wordt daaronder mede begrepen iedere landelijke publieke omroep die Content aanbiedt op deze website. In gevallen die niet voorzien zijn in de (gebruiks)voorwaarden beslist de NPO. Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Definities
1. Content: al het, al dan niet via de omroepplayer, door de NPO gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software);
2. Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de omroepplayer.
3. Omroepplayer: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
4. Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door de NPO beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
5. Apps: interactieve programma’s die door de NPO beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebuiker.

Ster advertentie
Ster advertentie