Naar homepage
Binnenland

'Nieuwe wet voor inburgering werkt niet'

foto: ANPfoto: ANP
  1. Nieuwschevron right
  2. 'Nieuwe wet voor inburgering werkt niet'

[NOS] Het aantal mensen dat een inburgeringsexamen heeft gehaald is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Nu slaagt nog maar 39 procent van de migranten voor het inburgeringsexamen, terwijl voorheen ruim 80 procent slaagde. Dat blijkt uit een rapport dat de Rekenkamer vandaag publiceert.


Inburgeraars worden zo niet goed voorbereid op het leven in de Nederlandse maatschappij. "Iedereen is gebaat bij snel en voortvarend inburgeringsbeleid", stelt Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer. "Het huidige beleid laat die resultaten niet zien."

Examen

De Rekenkamer vergelijkt de wet op de inburgering uit 2007 met de wet uit 2013. Het blijkt dat niet alleen het slagingspercentage is gehalveerd, ook blijkt de prikkel om op een hoger taalniveau examen te doen verdwenen. In de oude situatie deed zo'n 20 procent van de inburgeraars op een hoger taalniveau examen; vorig jaar was dat 2 procent.

Het gevolg is dat statushouders dus minder goed de Nederlandse taal beheersen. Daardoor is het voor hen moeilijker om bijvoorbeeld een baan te vinden.

De daling hangt volgens de Rekenkamer samen met het huidige beleid. Statushouders moeten binnen drie jaar zien te slagen voor hun examen. Ze moeten zelf regelen dat ze hiervoor een training krijgen bij een van de ruim honderd aanbieders. Ze kunnen hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Als ze het examen halen, wordt de lening kwijtgescholden.

Gratis

Onder de oude wet kregen statushouders hulp van de gemeenten waar ze woonden. Het examen en de voorbereiding waren gratis, en inburgeraars kregen toen 3,5 jaar de tijd om te slagen voor het examen.

Omdat de resultaten zijn verslechterd onder de huidige wet, doet de Rekenkamer diverse aanbevelingen. Zo moeten gemeenten hun 'oude' rol weer terug krijgen. Ook moet er een goede toets komen op de aanbieders van examentrainingen.

Nu is er veel kritiek op de kwaliteit van aanbieders van inburgeringstrainingen. Het taalniveau zou onvoldoende zijn. Er moet een garantie of waarborg komen voor de trainingen, aldus de Rekenkamer.

Opleiding

In een reactie laat minister Asscher van Sociale Zaken weten dat hij het eens is met de Rekenkamer dat het beter kan en moet met de inburgering van nieuwkomers.

Hij zegt de aanbevelingen over te nemen, zoals het inzetten op groepen die achterblijven en het volgen van een opleiding als verlengingsgrond voor inburgeraars.

Ster advertentie
Ster advertentie