Fragment

'De overheid heeft echt gefaald in haar communicatie over het stikstofbeleid'

  1. Fragmentenchevron right
  2. 'De overheid heeft echt gefaald in haar communicatie over het stikstofbeleid'

Wegblokkades, vrachtwagens die niet meer weg kunnen rijden uit distributiecentra van supermarkten en vernielingen van politieauto's; dat de boeren boos zijn dringt nu wel door in alle lagen van de bevolking. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aangekondigde stikstofbeleid. Hierdoor zullen veel boerenbedrijven uiteindelijk de deuren moeten sluiten zodat de stikstofuitstoot fors kan worden verminderd.

De vraag rijst of de strenge stikstofnormen wel haalbaar zijn. Angstvallig kijken vooral melkveehouders momenteel naar de lopende lobbygesprekken die het kabinet nu heeft met de EU over derogatie. Volgens een woordvoerder van het ministerie moeten melkveehouders er echt rekening mee houden dat de derogatie er anders uit komt te zien. Officieel mogen melkveehouders dit jaar maar 170 kilo stikstof uit dierlijke mest aanwenden. Maar de meesten houden de derogatienorm van 230 of 250 kilo stikstof bemest aan. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak maakt zich ontzettend zorgen over deze ontwikkeling. "Als we mestderogatie niet krijgen, dan krijgen duizend boeren een enorm inkomensverlies te verwerken," zegt Van der Tak in WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1.

Remkes

En dan is er ook nog de kritiek op oud-bestuurder Johan Remkes die als onafhankelijk bemiddelaar is aangesteld om de boel tussen kabinet en boeren te sussen. "Ik denk dat Remkes het wel kan, absoluut. Maar is hij nou de meest geschikte persoon hiervoor?" vraagt voormalig spindoctor van de VVD Henri Kruithof zich hardop af. Kruithof doelt daarmee op Remkes verleden met het stikstofbeleid. De oud-bestuurder was toen voorzitter van een commissie die het kabinet daarover adviseerde. Vandaar dat vanuit de boerengemeenschap met argwaan naar Remkes wordt gekeken. "De overheid heeft echt gefaald in haar communicatie over het stikstofbeleid. Alleen al daarom gaan we de doelen niet halen. Nu al," aldus Kruithof.