Fragment

Deltaplan Biodiversiteit

  1. Fragmentenchevron right
  2. Deltaplan Biodiversiteit

Boeren en wetenschappers werken samen in het Deltaplan Biodiversiteit aan de invoering van - wat met een mooi woord heet - natuurinclusieve landbouw, zodat de soortenrijkdom van plant en dier toeneemt op het boerenweilanden en akkers. "We moeten af van alsmaar meer produceren en zorgen dat de biodiversiteit verbetert. We moeten bodem zien als biologisch leven in plaats van als chemisch proces, zoals ik dat op school geleerd heb", aldus Alex Datema, melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur.