Fragment

Bagger en maaisel als bodemverbeteraar

  1. Fragmentenchevron right
  2. Bagger en maaisel als bodemverbeteraar

Rivieren en beken leveren veel voedingsstoffen aan. In de Middeleeuwen wist men dat al. Stukken grond langs een beek werden bevloeid met water uit de beek, door eenvoudigweg een dam in het water te leggen. Het vruchtbare slib diende als voedingsstof voor de bodem. Hetzelfde geldt voor maaisel uit natuurgebieden. In deze tijd worden (schoon) bagger uit rivieren en maaisel uit de natuur gezien als afvalstroom, mede dat rivierslib jarenlang vervuild is geweest. Natuurorganisaties moeten betalen om hun maaisel te laten afvoeren naar de vuilverbrandingsinstallatie. Maar door het milieubeleid van de laatste decennia heeft ervoor gezorgd dat riviersediment schoner is geworden en weer kan worden ingezet om op het land te brengen.